25-metrowe zestawy dostają unijną akceptację – poparcie komisji z Europarlamentu

W Brukseli trwają pracę nad Pakietem Zielenienia Transportu (ang. Greening Freight Package), mającym ustalić zmiany w zakresie wymiarów oraz mas pojazdów. Wczoraj tematem tym zajmowała się Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, a efektem jej prac jest poparcie zmian w zakresie większych, na przykład 25-metrowych ciężarówek.

Członkowie komisji poparli pomysł, by dłuższe oraz cięższe ciężarówki zostały oficjalnie uwzględnione w unijnych regulacjach i legalnie przekraczały wewnątrz unijne granice. Niemniej decyzja na temat ich ewentualnego dopuszczenia do ruchu, a także wskazanie konkretnych wymiarów lub tonaży, ma pozostawać w gestii poszczególnych krajów członkowskich. Bruksela nie ma przy tym stawiać przeszkód, o ile będzie to decyzja poprzedzona analizą w zakresie bezpieczeństwa, infrastruktury i kompatybilności z transportem intermodalnym.

Jednocześnie członkowie komisji zaproponowali, by ułatwić przewoźnikom odnajdywanie się w tych krajowych regulacjach. Miałaby więc powstać oficjalna, unijna strona internetowa, na której wskazywane będą dokładne masy oraz wymiary dopuszczalne w poszczególnych państwach. Pojawią się też mapy wskazujące te drogi, na których większe i cięższe konfiguracje będą mogły legalnie się poruszać. Chce się też stworzyć ogólnounijny wzór oznakowania zewnętrznego dla dłuższych ciężarówek. Dzięki temu kierowcy nie będą już musieli zmieniać tabliczek z oznaczeniami po przekroczeniu granic.

Powyższe zmiany mają sprzyjać popularyzacji większych zestawów, coraz bardziej docenianych za ekonomiczny oraz ekologicznych charakter. Zamysł jest też taki, by unijne regulacje przekonały do zmiany przepisów kraje dotychczas oporne w tym temacie. Czy natomiast oznacza to, że na przykład 25-metrowe konfiguracje pojawią się także w Polsce? Istnieje ku temu szansa, co zapowiadałem w dwóch następujących artykułach: 25-metrowy zestaw na próbach i pokazach w Polsce – Scania szykuje „demo” na 2024 oraz 25-metrowe ciężarówki także w Polsce – Warszawa czeka na standaryzację z Brukseli

Kiedy omawiane zmiany mogą wejść w życie? Niestety, na to pytanie trudno odpowiedzieć. Na pewno konieczne będzie jeszcze zatwierdzenie przez cały Parlament Europejski oraz przez Radę Unii Europejskiej, więc może to być kwestia miesięcy lub nawet lat.