Nowy sposób ściągania mandatów z zagranicznych kierowców – projekt z UE

Unia Europejska przygotowuje nowe regulacje w zakresie międzynarodowego karania kierowców. Zmiana przepisów ma na celu zwiększyć ściągalność mandatów, a jej wprowadzenie może obejść się szerokim echem w branży transportowej.

Projekt zaakceptowany już przez Parlament Europejski ma wprowadzić nowy mechanizm ściągania mandatów z zagranicznych kierowców. Każdy kraj unijny, w którym doszłoby do zarejestrowania wykroczenia, miałby otrzymać 11 miesięcy na przekazanie pełnej dokumentacji do kraju zamieszkania kierującego. Następnie ten kraj zamieszkania stałby się odpowiedzialny za ściągnięcie kary oraz przekazanie jej do kraju składającego żądanie, mając przy tym 2 miesiące na wdrożenie odpowiedniej procedury.

Według omawianego projektu, powyższy mechanizm miałby zastosowanie do mandatów na kwotę przekraczającą 70 euro. Wskazuje się przy tym głównie na kary za przekraczanie prędkości, przejeżdżanie na czerwonym świetle, prowadzenie po alkoholu, parkowanie w miejscach niedozwolonych lub wyprzedzanie w sposób niedozwolony.

Po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski, projekt nowych przepisów czeka jeszcze głosowanie w Radzie Unii Europejskiej, złożonej z ministrów krajów członkowskich. Tym samym trudno określić kiedy omawiane zasady mogą wejść w życie.