[Do pobrania] Ekspertyza w sprawie wprowadzenia „Pakietu Mobilności”, wydana przez organizację TLP

Linki do pobrania na samym dole tekstu.

W Brukseli nieustannie trwają prace nad „Pakietem Mobilności”. Choć nadal nie wiadomo jaki będzie on miał ostateczny kształt, pewne zapisy wydają się już niemal przesądzone. Mowa tutaj między innymi o nowych zasadach wykonywania kabotażu, objęciu „busów” tachografami, czy uregulowaniu płac minimalnych także na poziomie unijnym (więcej na ten temat tutaj).

Jakie natomiast mogą być konsekwencje wprowadzenia tych zmian w życie? By odpowiedzieć na to pytanie, organizacja „Transport i Logistyka Polska” zleciła ekspertyzę profesorowi Peterowi Klausowi, reprezentującemu niemiecki Uniwersytet Friedrich-Alexander Erlangen-Nuernberg. To jeden z największych europejskich ekspertów z branży logistycznej, odpowiedzialny między innymi za coroczne raporty „Top 100 in European Transport and Logistics Services”.

Głównym celem ekspertyzy miało być oszacowanie wpływu proponowanych zmian na europejski system transportu drogowego, w szczególności w aspekcie licznej grupy zawodowej jaką są kierowcy, przyszłej struktury i efektywności przewozów w UE, a także wzrostu gospodarczego oraz dobrobytu państw członkowskich.

Analiza skupia się na takich obszarach, jak kwestia tygodniowych odpoczynków poza pojazdem, zarzutów dumpingu społecznego i nieuczciwej konkurencji, a także propozycji przymusowych powrotów kierowcy i pojazdu do bazy, kabotażu i płacy minimalnej. Raport prezentuje również konsekwencje zmian przepisów dotyczących pracowników delegowanych i zastosowania przepisów rozporządzenia „Rzym I” dla możliwości wykonywania przewozów typu cross-trade w przyszłości.

Wnioski z raportu opracowane zostały na podstawie badań i analiz ilościowych dotyczących międzynarodowych przewozów drogowych wykonywanych na terenie całej Europy oraz szczegółowego przeglądu trwającego procesu legislacyjnego związanego z „Pakietem Mobilności 1”. Profesor przeprowadził również serię wywiadów z przedstawicielami kadry zarządzającej 25 przedsiębiorstw z dziesięciu różnych krajów UE.

W tej ostatniej kwestii nie da się jednak nie zauważyć pewnej prawidłowości. Na liście firm mamy przede wszystkim przewoźników z Europy Środkowo-Wschodniej lub Południowej, zachodnie firmy dysponujące wschodnimi oddziałami, a także wielkich potentatów logistycznych z Danii oraz Niemiec, szeroko korzystających z podwykonawców. Niemal wszystkie te przedsiębiorstwa łączy wykonywanie przewozów typu „cross-trade”, a więc transportów między dwoma krajami, z których żaden nie jest krajem zarejestrowania przewoźnika. To zaś typu przewozów, których „Pakiet Mobilności” dotyczy w szczególnym stopniu.

Jesteście zainteresowani? W takim razie zapraszam do zapoznania się z raportem pod jednym z dwóch linków. Przedstawiają one ekspertyzę odpowiednio w języku polskim oraz angielskim.

Wersja polska: http://tlp.org.pl/wp-content/uploads/2019/09/tlp_raport_pl.pdf

Wersja angielska:  http://tlp.org.pl/wp-content/uploads/2019/09/tlp_raport_en.pdf