Walka z patologiami w zatrudnianiu pozaunijnych kierowców – akcja IRU oraz ETF

Rosną kontrowersje wokół zatrudniania kierowców spoza Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza z Azji. Wskazuje się przy tym nie tylko na łamanie praw socjalnych, ale wręcz na naruszanie podstawowych praw człowieka. Odnotowuje się też zjawiska negatywnie wpływające na warunki pracy w całej branży, jak zaniżanie zarobków lub wielomiesięczne przebywanie w trasie. Dlatego też dwa istotne stowarzyszenia postanowiły przemówić wspólnym głosem.

Międzynarodowa organizacja przewoźników IRU, a także międzynarodowy związek pracowników transportu ETF wspólnie zaapelowały do Unii Europejskiej o jak najszybsze zapanowanie nad wspomnianymi problemami. Organizacje proponują przy tym przygotowanie konkretnych zasad zatrudniania kierowców spoza Unii Europejskiej, ujednolicając je we wszystkich krajach członkowskich, a następnie kontrolując na naprawdę szeroką skalę.

IRU oraz ETF postanowiły też powołać swoją grupę roboczą, w której przedstawiciele firm transportowych oraz kierowców będą wspólnie debatowali nad tego typu propozycjami. Następnie organizacje mają lobbować na ich rzecz w Brukseli, między innymi u Komisarza Unii Europejskiej ds. Pracy i Praw Socjalnych.

Zdaniem IRU oraz ETF, opanowanie patologii w zatrudnieniu jest niezbędne, by zwiększyć atrakcyjność pracy w zawodzie kierowcy. Organizacje też podkreślają, że zatrudnianie kierowców z krajów trzecich może być sposobem na naprawdę poważne niedobory kadrowe, ale głównym celem branży transportowej powinno być przyciągnięcie do zawodu kierowcy większej ilości młodych mieszkańców Unii Europejskiej, w tym także kobiet.