Komisja Europejska potwierdza: polskie firmy nie potrzebują na Ukrainie zezwoleń

Jednym w głównych źródeł wściekłości polskich przewoźników, prowadzących obecnie protest na wschodnich przejściach granicznych (artykuł tutaj), były informacje o niesłusznych karach od ukraińskich służb kontrolnych. Otóż firmy karano za brak zezwoleń na wykonywanie przewozów do lub z Ukrainy, choć według unijnego porozumienia zezwolenia te w ogóle nie powinny być wymagane. Dlatego też polskie Ministerstwo Infrastruktury poruszyło ten temat w rozmowie z Komisją Europejską, oficjalnie potwierdziło zniesienie wymogu zezwoleń i podsumowało to w poniższym komunikacie:

Do Ministerstwa Infrastruktury 12 maja 2023 r. wpłynęła odpowiedź unijnej Komisarz ds. transportu Adiny Valean w sprawie zasad stosowania przepisów umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów. Na mocy umowy z 29 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. niektóre rodzaje przewozów drogowych towarów pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską zostały, na zasadzie wzajemności, zliberalizowane i nie podlegają wymogom uzyskania zezwoleń przewidzianych w umowach dwustronnych o międzynarodowym transporcie drogowym. Następnie postanowienia tej umowy zostały przedłużone do 30 czerwca 2024 r.

Wystąpienie Ministra Infrastruktury do KE było związane z przypadkami nieuprawnego nakładania na polskich przedsiębiorców kar za brak zezwoleń, które w myśl umowy UE – Ukraina nie są wymagane.

– Komisja Europejska potwierdziła, że ukraińskie służby nie mogą żądać od polskich przewoźników drogowych dodatkowych zezwoleń na transport międzynarodowy. Jesteśmy zdeterminowani, aby pomagać walczącej z rosyjską agresją Ukrainie, ale powinna zostać zachowana równowaga we wzajemnym traktowaniu przedsiębiorców wykonujących przewozy towarów – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Poprosiliśmy panią Komisarz Valean o wyjaśnienie sprawy odmiennego rozumienia zakresu stosowania umowy przez Ukrainę, w tym żądania zezwoleń przez służby tego państwa, w przypadku wykonywania transportu drogowego rzeczy przez polskiego przewoźnika z państwa członkowskiego UE na Ukrainę. Dzisiejsza odpowiedź z KE w pełni potwierdza nasze i polskich przedsiębiorców stanowisko – dodał wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Umowa między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego szczegółowo określa warunki wykonywania przewozów drogowych przez przewoźników unijnych i ukraińskich. Na stronie Unii Europejskiej (https://eur-lex.europa.eu/PL/legal-content/summary/eu-ukraine-agreement-on-the-carriage-of-freight-by-road.html) przedstawiony został cel i zakres tej umowy.

Oficjalne źródło komunikatu znajdziecie tutaj.