Zwykły ciągnik siodłowy zarejestrowany jako „warsztat” – ITD nie dało temu wiary

Rejestrowanie ciągników siodłowych jako specjalne, typu „pomoc drogowa”, było kiedyś popularną i skuteczną metodą unikania wysokich stawek OC oraz podatków od środków transport. Napisałem „było”, ponieważ zmieniło się w październiku 2018 roku, wraz z nowymi przepisami dotyczącymi dowodów rejestracyjnych. Zatrzymanie dokumentów stało się możliwe także wirtualnie, co ułatwiło służbom kontrolnym eliminowanie takich pojazdów z ruchu.

Jak jednak pokazuje poniższy komunikat ITD, omawiający kontrolę z 11 maja, spod Inowrocławia, odważni nadal się zdarzają. Co więcej, ten przypadek jest wręcz nietypowy, jako że mowa w nim o „pogotowiu technicznym/warsztacie”, a nie o zwykłej „pomocy drogowej”. Czego jednak bym tam nie wpisano, ITD nie miało wątpliwości, że to zwykły ciągnik siodłowy pracujący w transporcie kontenerów morskich, a nie jakikolwiek pojazd specjalny. Stąd też zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, pod zarzutem „niezgodności danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym”.

By odzyskać ten dowód, konieczne będzie dodatkowe badanie techniczne. Wówczas do dokumentów najprawdopodobniej wróci „ciągnik samochodowy”, typu „siodłowy”. Za to komunikat w żaden sposób nie wspomina o karze finansowej dla przewoźnika, więc najwyraźniej takowej nie było. A więcej o tego typu mechanizmach, jeszcze sprzed zmiany przepisów dotyczących dowodów rejestracyjnych, przeczytacie pod następującym linkiem: Ciągnik siodłowy prowizorycznie przerobiony na pojazd specjalny – jego właściciel niczego się nie boi. Jest to artykuł ze stycznia 2018 roku).

Oto komunikat WITD Bydgoszcz:

W dniu 11 maja br. na krajowej „piętnastce” w Żegotkach inspektorzy z inowrocławskiego oddziału terenowego kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd członowy składający się z ciągnika samochodowego i naczepy, na której przewożony był 40-stopowy kontener po rozładunku towarów drobnicowych.  

Uwagę kontrolującego inspektora wzbudziły zapisy w dowodzie rejestracyjnym ciągnika samochodowego świadczące o tym, że jest to… „POJAZD SPECJALNY” o przeznaczeniu „POGOTOWIE TECHNICZNE/WARSZTAT”. Tymczasem był to standardowy ciągnik siodłowy wykorzystywany przez przewoźnika drogowego w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego i wykorzystywany do ciągnięcia naczep z ładunkami. Kontrola zakończyła się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu z tytułu niezgodnych danych zawartych jego dowodzie rejestracyjnym oraz w systemie Centralna Ewidencja Pojazdów. Przewoźnik został tym samym zobligowany do poddania ciągnika badaniu technicznemu w Stacji Kontroli Pojazdów mającemu na celu przywrócenie jego prawidłowych danych w zakresie rodzaju i przeznaczenia pojazdu.