Zmowa cenowa z normami Euro: utrzymana kara dla Scanii, ugoda DAF-a z Niemcami

W latach 1997-2011, przy okazji wchodzenia w życie nowych norm emisji spalin, europejscy producenci ciężarówek mieli nielegalnie uzgadniać i koordynować podnoszenie swoich cen. Sprawa wyszła na jaw w połowie minionej dekady, a w 2017 roku Komisja Europejska nałożyła na “wielką siódemkę” wielomilionowe kary. Mimo to właśnie pojawiły się nowe doniesienia w tej sprawie, dotyczące kary dla firmy Scania oraz pozwu przeciwko firmie DAF.

Gdy w 2017 roku Komisja Europejska nałożyła swoje kary, większość firm od razu uiściła należne pieniądze. Wyjątkiem była jednak Scania, której zarząd sprzeciwił się karze, zapewniał o swojej niewinności i złożył odwołanie. Proces przedłużył się więc o kolejne siedem lat, trafiając w końcu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Ten został poproszony o dodatkowe przeanalizowanie sprawy i wyrażenie swojej pomocniczej opinii.

Scania próbowała dowieść, że proces został przeprowadzony w niesprawiedliwy sposób. Trybunał odrzucił jednak to twierdzenie, z uwagi na brak wystarczających argumentów. Jednocześnie Trybunał opowiedział się za utrzymaniem pełnej kary z 2017 roku, określonej dla firmy Scania na bagatela 880 milionów złotych. Taka opinia trafi więc teraz do sądu i posłuży do wydania ostatecznego wyroku, który najprawdopodobniej będzie miał charakter niekorzystny dla producenta.

Na omawianych karach cała sprawa się nie kończy. Gdy bowiem zmowa producentów wyszła na jaw, przewoźnicy zaczęli domagać się odszkodowań za ciężarówki przepłacone w przeszłości. Jeden z takich pozwów wytoczyła niemiecka organizacja DB Competition Claims, reprezentującą między innymi państwową firmę DB Schenker, zarządy niemieckich lotnisk, a nawet niemiecką armię. W okresie trwania zmowy podmioty te kupiły tak dużo nowych ciężarówek, że zażądały w sądzie rekompensaty na łącznie 500 milionów euro!

Powyższe żądania objęły między innymi firmę DAF. Stąd podana dzisiaj do wiadomości ugoda, która DB Competition Claims zawarło z holenderskim producentem ciężarówek. Niemiecka organizacja zgodziła się na wycofanie swoich żądań i nieegzekwowanie ich w sądzie zamian za wypłacenie przez DAF-a dobrowolnego odszkodowania. Ile natomiast producent zgodził się zapłacić i na jakich warunkach? Tę informację zachowano niestety w tajemnicy.

W tym artykule możecie sprawdzić jakie kary otrzymali poszczególni producenci ciężarówek, kto wyciągnął nielegalną zmowę na jaw i jakie były zniżki za współpracę z władzami. Pod tym linkiem przeczytacie natomiast o poprzedniej ugodzie DAF-a, zawartej z węgierską firmą Waberers.