Zmiany dla unijnych ciężarówek w Wielkiej Brytanii: kabotaż, intermodal i ECMT

Wraz z początkiem 2023 roku, unijni przewoźnicy stracą część praw przysługujących im dotychczas w Wielkiej Brytanii. O zmianach tych przypomniał brytyjski Departament Transportu, rozsyłając stosowane informacje do unijnych stowarzyszeń.

Pierwszym znoszonym prawem jest możliwość wykonywania kabotażu w Wielkiej Brytanii po wjechaniu do tego kraju na pusto. Od teraz unijni przewoźnicy będą mogli podjąć się kabotażu dopiero po międzynarodowym rozładunku w Wielkiej Brytanii, z limitem maksymalnie dwóch krajowych tras w ciągu siedmiu dni.

Unijne ciężarówki stracą też możliwość obsługiwania w Wielkiej Brytanii transportu kombinowanego. Rozumie się tutaj transport tego samego ładunku w tym samym nadwoziu lub pojeździe z wykorzystaniem kilku rodzajów transportu. Może to dotyczyć zwłaszcza tych firm, które odbierały unijnymi ciągnikami naczepy z brytyjskich portów.

Trzecia znoszona możliwość dotyczy tak zwanych przewozów trójstronnych. Dotychczas unijne ciężarówki mogły załadować towar w Wielkiej Brytanii i dostarczyć go do innego kraju pozaunijnego, okazując przy tym Brytyjczykom zwykłą licencję wspólnotową. Od 2023 roku wykonanie takiego przewozu będzie zaś wymagało okazania na Wyspach zezwolenia typu ECMT.