Wszystkie przeglądy techniczne mają być nagrywane – kamery na diagnostach mają ograniczyć smog

Nagrywanie badań technicznych to nowy pomysł na walkę ze smogiem. W ten sposób chce się wyeliminować z dróg pojazdy o szczególnie szkodliwym składzie spalin.

Twórcą tej idei jest Piotr Woźny, pełniący rolę pełnomocnika rządu ds. walki ze smogiem. Jak twierdzi, dzięki pełnej inwigilacji diagnostów wiarygodność badań technicznych zostanie znacząco poprawiona. To natomiast odrzuci z użytku samochody, z których nielegalnie usunięto ekologiczny osprzęt.

Gdzie znajdowałyby się kamery? Tutaj pomysły są dwa – albo umieści się je nad stanowiskiem badawczym, obejmując wszystkie przeprowadzane kontrole, albo zamocuje się je na… uniformach diagnostów. Następnie stacja miałaby przechowywać wszystkie nagrania i okazać je w razie kontroli policji lub Inspekcji Transportu Drogowego.