Unijny transport gabarytów po nowemu: zasady zezwoleń, pilotaż i kwestie językowe

W transporcie „gabarytów” mogą wkrótce zajść spore zmiany. Trwają bowiem prace nad szeregiem propozycji, w których opracowaniu uczestniczyło międzynarodowe stowarzyszenie przewoźników ponadnormatywnych ESTA.

Nowe zasady mają zharmonizować zasady obowiązujące w różnych krajach Unii Europejskiej, ułatwić proces zdobywania zezwoleń, a także zwiększyć możliwości operowania na rynkach międzynarodowych. Wszystko to ujęto w następujących propozycjach:

1. Stworzenie szybkiego punktu uzyskiwania zezwoleń w każdym kraju unijnym;
2. Ustandaryzowanie wniosków o zezwolenia;
3. Wdrożenie zezwoleń w formie elektronicznej;
4. Ujednolicenie przepisów dotyczących pilotażu oraz oznaczenia samochodów pilotujących;
5. Zakazanie stosowania wymogów językowych dla kierowców;
6. Opracowanie systemów zezwoleń we wszystkich językach Unii Europejskiej.

Powyższe punkty zostały wstępnie opracowane przez Komisję Europejską, a w minioną środę, 14 lutego, poddano je głosowaniu w Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego. Głosowanie to zakończyło się zatwierdzeniem propozycji i skierowaniem ich do dalszych prac.

Prawdopodobnie w kwietniu nad tymi samymi przepisami będzie głosował Parlament Europejski w pełnym składzie. Następnie można spodziewać się obrad w Radzie Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że nowe zasady nie są jeszcze w pełni przesądzone, a wejście ich w życie będzie kwestią kilku miesięcy lub nawet kilku lat.