Rynek ciężarówek po I kwartale (2024): dalsze spadki, mniej ciągników i powrót używek

Wraz z zakończeniem pierwszego kwartału, nadchodzi nowa seria negatywnych doniesień o sytuacji w branży transportowej. Zaczniemy ją od raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), omawiającego sytuację na rynku samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony.

Spadek ilości rejestracji nowych ciężarówek, w ujęciu rok do roku, utrzymuje się nieprzerwanie od siedmiu miesięcy. Miniony kwartał wpisał się w ten negatywny trend, a odnotowana w nim ilość rejestracji – wynosząca dokładnie 7226 sztuk – była o aż 16 procent niższa niż w pierwszym kwartale roku poprzedniego.

Szczególnie zauważalny jest spadek ilości rejestracji nowych ciągników siodłowych, stanowiących trzon polskiego rynku i wykorzystywanych przede wszystkim na trasach dalekobieżnych. W pierwszym kwartale dostarczono o 17 procent mniej takich pojazdów niż analogicznym okresie roku poprzedniego.

Jednocześnie stwierdzono zwiększony ruch na rynku ciężarówek używanych. W pierwszym kwartale właściciela zmieniło 7970 takich pojazdów, o 18 procent więcej niż przed rokiem. Oznacza to symboliczny powrót do sytuacji, w której popyt na ciężarówki używane przerasta w Polsce popyt na ciężarówki nowe.

Wszystkie omówione powyżej zjawiska tłumaczy się bardzo trudną sytuacją na rynku przewozowym. Europejska gospodarka pozostaje bowiem w konsumpcyjnym kryzysie, skutkującym niewielką ilością ładunków, natomiast bardzo wysokie koszty działalności odebrały przewoźnikom marże.