Propozycja trzech zmian w polsko-ukraińskim transporcie – kary, zakazy i limity

Po trzech tygodniach protestu na polsko-ukraińskiej granicy, polskie oraz unijne władze nadal nie wyszły z realistyczną propozycją rozwiązania całego problemu. Jednocześnie organizatorzy akcji zapowiadają dalsze działania, będąc gotowym prowadzić protest co najmniej do początku 2024 roku. Dlatego do dyskusji postanowiła włączyć się organizacja „Transport i Logistyka Polska” (TLP), samemu co prawda niezaangażowana w protest i niemająca z nim bezpośredniego związku, ale za to mającą kilka konkretnych pomysłów. 

Zdaniem TLP, wcale nie trzeba tutaj czekać na decyzję po stronie Unii Europejskiej. Zamiast tego stosowane zmiany może wprowadzić Komisja Infrastruktury przy polskim sejmie. TLP proponuje przy tym trzy konkretne projekty, które pozwoliłyby skutecznie kontrolować ruch ukraińskich ciężarówek po unijnych drogach. To między innymi zakaz zlecania ukraińskim firmom przewozów między Polską a innymi krajami UE. Wszystkie ukraińskie ciężarówki miałyby też zostać objęte systemem SENT, a ponadto w polsko-ukraińskiej wymianie handlowej miałoby zostać zarezerwowane co najmniej 50% zleceń dla polskich przewoźników.

Omówienie wszystkich trzech propozycji:

1. Poselski projekt ustawy epizodycznej, która w okresie obowiązywania umowy o przewozach drogowych między Unią Europejską a Ukrainą:

– zobowiązywałaby polskich eksporterów i importerów do zabezpieczenia polskim przewoźnikom drogowym co najmniej 50 procentowego udziału w pracy przewozowej w wymianie towarowej z Ukrainą; obowiązek ten powinien być zabezpieczony sankcją pieniężną w wysokości równej 30% rocznej wartości wymiany towarowej podmiotu naruszającego ten obowiązek,

– wprowadzałaby obowiązek rejestracji w systemie SENT przewozu wszystkich towarów przewożonych przez ukraińskich przewoźników;

2. Poselski projekt nowelizacji ustawy Prawo przewozowe i/lub w ustawy o transporcie drogowym wprowadzającej:

– kary pieniężne za korzystanie w krajowej i transgranicznej wymianie towarowej z innymi państwami członkowskimi UE z usług nieposiadającego odpowiedniego zezwolenia zagranicznego poza unijnego przewoźnika, w wysokości do 500 tysięcy złotych,

– rozszerzającej uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie kontroli wszystkich zleceniodawców i odbiorców usług transportowych, a także przyznające podobne uprawnienia funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej;

3. Projekt uchwały Sejmu zobowiązującej Rząd do negocjacji ze stroną ukraińską umowy o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach kontroli warunków zatrudnienia pracowników delegowanych do pracy na terytorium drugiej strony.