Ponad 4,3 mln złotych z kontroli przewoźników – wyniki ITD z jednego województwa

Pomorski Urząd Wojewódzki pochwalił się wręczeniem wyróżnień i awansów dla inspektorów z WITD Gdańsk. Związana z tym uroczystość odbyła się w miniony poniedziałek, a wraz z nią opublikowano też dokładne statystyki, prezentujące efekty pracy inspektorów. Dla nas jest to więc rzadka okazja, by dowiedzieć się jak duże środki zbierane są przy kontrolach, zarówno w ramach kar administracyjnych, jak i mandatów karnych. Poniżej zamieszczam Wam te statystyki w wersji pochodzącej wprost z wojewódzkiego komunikatu, a pod tym dołączę jeszcze cztery krótkie wyjaśnienia.

 •  813 decyzji administracyjnych za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym, na łączną kwotę 2 059 150 zł
  •    68 decyzji administracyjnych za naruszenia przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym w związku z przeciążeniami pojazdów, na łączną kwotę 915 000 zł
  •    24 decyzje administracyjne za naruszenia przy przewozie towarów niebezpiecznych ADR, na łączną kwotę 24 000 zł
  •    67 decyzji administracyjnych w związku z kontrolą w przedsiębiorstwach, na łączną kwotę 787 300 zł
  •    zatrzymano 502 dowody rejestracyjne
  •    wystawiono 829 mandatów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego
  •    wystawiono 986 mandatów karnych za naruszenia przez kierowców obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym
  •    wystawiono 12 mandatów karnych za naruszenia przez kierowców obowiązków wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
  •    łączna kwota mandatów karnych: 568 940 zł

Łącznie mowa tutaj o ponad 4,3 miliona złotych, co już samo w sobie może robić wrażenie. Co więcej, z tego aż 2 miliony wystawiono w ramach ustawy o transporcie drogowym. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że 2 miliony podzielone przez 813 przypadków daje około 2,5 tys. złotych na jedną sprawę. To stosunkowo niewiele, zwłaszcza w porównaniu z kontrolnym maksimum, wynoszącym 12 tysięcy. Można więc powiedzieć, że większość przypadków dotyczyła niezbyt poważnych nieprawidłowości.

Zupełnie inaczej wygląda to z karami za przekroczenia nacisków osi. Tych nie reguluje ustawa o transporcie, lecz o ruchu drogowym, dzięki czemu osobno uwzględniono je w statystykach. Poza tym kary za przeciążenia osi mogą być wyższe, wynosząc aż 15 tys. złotych, a większość stwierdzonych przypadków tego typu musiała być naprawdę poważna. Gdy bowiem łączną kwotę 915 tys. złotych podzielimy przez 68 przypadków, otrzymamy aż 13,5 tys. złotych na jedną sprawę.

Poza tym uwagę zwraca jeszcze jedna liczba, mianowicie łączna wartość mandatów karnych. To zupełnie inna kategoria, gdyż o ile decyzje administracyjne nakładane są na przewoźników, to mandaty karne dotyczą bezpośrednio kierowców. Dlatego też na kwotę 568 tys. złotych złożyło się tutaj aż 1800 różnych przypadków, dając średnio 300 złotych na osobę.

Źródło zdjęcia: Zdalne kontrole tachografów już na stałe w Polsce – WITD Gdańsk dostało nowy sprzęt