Płaca minimalna w Niemczech – bardzo ważne informacje: dotyczy także Polaków, lista dokumentów

niemcy_zoll_sluzba_celna_pensja_minimalna

Szanowni Przewoźnicy i drodzy Kierowcy, zapraszam do zapoznania się z kolejnym, już drugim komunikatem Ambasady RP w Berlinie, który dotyczy niemieckiej płacy minimalnej. Można w nim znaleźć kilka wyjątkowo istotnych informacji, a w tym także odpowiedź na pytanie – czy pensja minimalna dotyczy także polskich kierowców? Oprócz tego nie brakuje wytycznych na temat dokumentów, które kierowca musi mieć przy sobie.

Jak zgłaszać kierowców do niemieckiego urzędu? To opisywałem dokładniej W TYM TEKŚCIE.

Komunikat Ambasady RP w Berlinie:

Uzupełniająca informacja dotycząca niektórych aspektów wymogu stosowania niemieckiej stawki płacy minimalnej w przewozach ładunków i osób przez terytorium Niemiec

W związku z licznymi pytaniami dot. praktycznych aspektów i zasadności stosowania niemieckiego wynagrodzenia minimalnego przez polskie firmy transportowe w trakcie przewozu przez terytorium Niemiec, WPHI Ambasady RP w Berlinie przeprowadził 15.01.2015 r. kolejne rozmowy wyjaśniające te kwestie z Federalnym Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Federalnym Ministerstwem Finansów. W trakcie rozmów uzyskano następujące wyjaśnienia:

  1. Mimo naszych argumentów, podtrzymane zostało stanowisko dotyczące stosowania zasady terytorialności dla płacy minimalnej jako wynagrodzenia za każdy rodzaj świadczonej na terytorium Niemiec pracy, niezależnie od formuły (praca stała, oddelegowanie, użyczenie pracownika, podróż służbowa);
  2. Wymóg ten nie odnosi się do świadczenia usługi transportowej przez jednoosobowe firmy własnym środkiem transportu. Strona niemiecka zaznacza jednak, że w związku ze stwierdzonymi już wcześniej licznymi przypadkami tzw. fikcyjnego samo zatrudnienia jako formy obejścia niemieckich przepisów prawa pracy, przewoźnicy tacy będą również podlegać kontroli sprawdzającej faktyczny stan prawny;
  3. W przypadkach przewozu (nawet tranzytem) towaru własnymi środkami transportu producenta (eksportera) obowiązuje wymóg niemieckiej płacy minimalnej za czas pracy wykonanej na terenie Niemiec. Podobnie traktowany jest przejazd samochodu zastępczego w przypadku awarii.
  4. Strona niemiecka potwierdza, ze nie ma formalnego wymogu posiadania przez kierowcę przy sobie w trakcie jazdy przez terytorium Niemiec np. kopii zgłoszenia pracodawcy o stosowaniu wobec niego płacy minimalnej (formularz 037 mobil wypełniany na okres do 6 miesięcy planowanego świadczenia pracy/przewozu na terenie Niemiec). Kierowca jednak może być poproszony w trakcie kontroli  przez służby celne o inny dokument (np. kopia umowy o pracę, zlecenia itd.) potwierdzający stosowanie przez pracodawcę rozliczenia czasu pracy na terytorium Niemiec w wysokości 8,50 EUR brutto za godzinę;
  5. W przypadku  kontroli pracodawcy, jest on zobowiązany do dostarczenie do właściwej jednostki kontrolnej w Niemczech, dokumentacji danego kierowcy przetłumaczonej na j. niemiecki (nie ma wymogu tłumacza przysięgłego). Wymagane będą 4 podstawowe dokumenty: umowa lub podobna (np. zlecenia) o pracę, dowody rozliczenia czasu pracy na terenie Niemiec, dowód rozliczenia zgodnego z płacą minimalną oraz dowód wypłaty/przelewu tego wynagrodzenia  dla kierowcy.
  6. Rozliczenie i wypłata musi nastąpić najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym była świadczona praca. Oznacza to, że najwcześniejszym terminem, w którym firma w przypadku kontroli poproszona będzie  o przesłanie ww. dokumentacji, jest początek marca 2015 r.

Opracował: Jan Masalski, Radca WPHI Berlin, 15.01.2015 r.

Poprzednie teksty na temat pensji minimalnej w Niemczech można przejrzeć TUTAJ.