Odbieranie prawa jazdy za manipulację tachografem – dokładne zasady tej nowej kary

W nawiązaniu do tekstu:

Prawko za tachograf, 1000 zł za wyprzedzanie i 800 zł za odcięcie – nowe przepisy

Wszystko wskazuje na to, że 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać zaostrzone kary dla kierowców. Mandaty mają ulec podwyższeniu, znacznie przybędzie punktów karnych, a przy okazji pojawi się nowa kara dla kierowców zawodowych. Będzie to tymczasowe odbieranie prawa jazdy za oszukiwanie tachografu. Uprawnienia będą zatrzymywane na trzy miesiące, w przypadku pierwszego wykroczenia, lub na sześć miesięcy, o ile wykroczenie się powtórzy.

Ten pomysł wzbudza mnóstwo kontrowersji. Dlatego też przyjrzyjmy mu się bliżej, poznając w jakich dokładnie okolicznościach stracimy uprawnienia, kto będzie temu podlegał i jakie będą możliwości ukończenia przejazdu.

1. Prawo jazdy będzie odbierane tylko za bieżące wykroczenie, a nie za sprawy z minionych dni. Projekt przepisów wyraźnie tutaj określa, że mowa o wykroczeniu popełnionym „podczas aktualnego dziennego czasu prowadzenia”. Wskazano też jakie konkretnie rodzaje oszustw będą temu podlegały:

– jazda bez karty;
– jazda z cudzą kartą;
– jazda bez wykresówki;
– jazda z kilkoma wykresówkami jednocześnie;
– jazda z wykresówką na cudze dane;
– jazda z odłączonym tachografem;
– manipulowanie zapisów tachografu przy użyciu urządzenia lub przedmiotu (czyt. wyłącznik lub magnes).

2. Według zatwierdzonego przez sejm projektu, zatrzymywane będą zarówno uprawnienia krajowe, jak i te zagraniczne. Niezależnie więc od narodowości kierowcy, karą będzie mogła zostać zastosowana. W praktyce dla zagranicznych kierowców będzie to oznaczało trzy- lub sześciomiesięczny zakaz prowadzenia na terenie Polski.

3. Po przyłapaniu na manipulacji tachografem i wydaniu decyzji o zatrzymaniu uprawnień, kierowca będzie otrzymywał pokwitowanie na 24 godziny. W tym czasie będzie mógł prowadzić samochód, co w zamyśle ma pozwolić na ukończenie przewozu, zjechanie na bazę lub przynajmniej znalezienie bezpiecznego parkingu dla ciężarówki.

4. Jednocześnie zaostrzone zostaną kary dla osób prowadzących bez uprawnień. Tutaj nowszym standardem ma być kara aresztu lub grzywna w wysokości co najmniej 1,5 tys. złotych. Przy powtórnym przyłapaniu na takim prowadzeniu, grzywna wzrośnie do co najmniej 3 tys. złotych.