Obowiązkowa baza na 1/3 floty – mniejsze wymagania dla przewoźników w Polsce

W dowodach rejestracyjnych zapanował ostatnio spory ruch. Wielu przewoźników zmienia kraje zarejestrowania pojazdów, by łatwiej spełnić wymagania Pakietu Mobilności. Tymczasem w polskim parlamencie ważyły się losy baz dla samochodów ciężarowych. W przygotowaniu jest bowiem nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym, oparta o unijny pakiet Mobilności.

Pierwotny plan przewidywał, by każda firma transportowa zarejestrowana w Polsce prowadziła w naszym kraju księgi rachunkowe, posiadała tutaj oryginały dokumentów związanych z główną działalnością, a także posiadała bazę zdolną pomieścić co najmniej połowę floty. To ostatnie wymaganie byłoby bardzo istotne dla litewskich firm przenoszących floty do Polski, czy też zachodnich firm rozważających wyprowadzkę z naszego kraju.

W grudniu senat zaproponował jednak zmniejszenie wymagań, a wczoraj sejm oficjalnie zgodził się na taką poprawkę. Po zmianach, przepisy będą wymagały polskiego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz posiadania oryginałów dokumentów, ale baza będzie musiała pomieścić tylko 1/3 całej zarejestrowanej floty. W takiej formie zasady wkrótce powinny wejść w życie, już w najbliższych tygodniach stając się nową rzeczywistością.