O czym pamiętać w londyńskim systemie DVS: kary, widoczność z kabin i wyposażenie

Prawnicy ostrzegają przed wzmożoną ilością mandatów, które polscy przewoźnicy otrzymują od władz w Londynie. Wśród nich są także kary za brak potwierdzenia odpowiedniej widoczności z kabin lub też zastępczego wyposażenia, chroniącego pieszych i rowerzystów. Dlatego też przyjrzyjmy się temu tematowi raz jeszcze.

Autorką tekstu jest  Patrycja Szostek, Aplikantka radcowska w Trans Lawyers Kancelaria Prawna.


HGV i DVS czyli właściwie o czym mowa?

W marcu 2021 r. zostały wprowadzone nowe regulacje dla wszystkich pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 12 t. Każdy pojazd ciężarowy (o masie całkowitej powyżej 12 t.) musi spełniać standard Direct Vision Standard (DVS) i tym samym posiadać zezwolenie bezpieczeństwa dla pojazdów ciężarowych (HGV). Podstawa wprowadzonych zmian wynika z problemu, jakim okazuje się zbyt mała widoczność wszelkich obiektów znajdujących się w pobliżu pojazdów ciężarowych – w tak zwanym martwym polu widzenia, co w konsekwencji prowadzi do wielu wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów.

Poniżej krótki słowniczek:

 • DVS – Direct Vision Standard – standard widzenia bezpośredniego, są to przepisy – wytyczne, które określają m.in. wymogi dotyczące liczby gwiazdek bezpieczeństwa dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 12 t (DVS star rating)
 • HGV Safe System – bezpieczny system pojazdów ciężarowych, który dotyczy głównie pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 12 t, które posiadają zero gwiazdek bezpieczeństwa i wymagają dodatkowego doposażenia.
 • HGV Safety Permit – zezwolenie bezpieczeństwa dla pojazdów ciężarowych wydawane dla każdego pojazdu o masie całkowitej powyżej 12 t, które spełnia wytyczne DVS star rating

Gwiazdki bezpieczeństwa DVS

Aktualnie pojazdy mogą otrzymać od jednej (najsłabsza bezpieczna widoczność) do pięciu (najlepsza bezpieczna widoczność) gwiazdek bezpieczeństwa. Informacja o ilości gwiazdek posiadanych przez dany pojazd jest udzielana przez producenta pojazdu. W przypadku, gdy pojazd nie posiada żadnej gwiazdki bezpieczeństwa – należy doposażyć auto, celem wyeliminowania martwego pola widzenia. Bez względu czy pojazd posiada choć jedną gwiazdkę, czy żadnej, przed wjazdem do Londynu, wymagane jest uzyskanie zezwolenia bezpieczeństwa dla pojazdów ciężarowych (HGV Safety Permit).

Jak uniknąć mandatu za wjazd do strefy HGV Safety Permit?

Konieczna jest rejestracja pojazdu w systemie DVS i HGV Safety Permit. Wszystko odbywa się elektronicznie przy wykorzystaniu formularza dostępnego online. Proces rejestracji, w zależności czy pojazd posiada choć jedną gwiazdkę bezpieczeństwa, czy żadnej przebiega bardzo podobnie, choć nie jest taki sam.

Jeśli pojazd posiada przynajmniej jedną gwiazdkę najprawdopodobniej będzie znajdować się w bazie Transport for London, co umożliwi przejście od razu do procesu rejestracji i uzyskania zezwolenia bezpieczeństwa. W przypadku, gdy pojazd nie posiada żadnej gwiazdki bezpieczeństwa bądź nie jest zarejestrowany w londyńskiej bazie wówczas w pierwszej kolejności należy przejść przez etap samocertyfikacji a następnie do etapu rejestracji i uzyskania zezwolenia bezpieczeństwa.

Co należy przygotować, aby cały proces rejestracji przebiegł pomyślnie? Wymagany będzie dowód rejestracyjny, certyfikat producenta w zakresie ilości posiadanych przez pojazd gwiazdek bezpieczeństwa oraz dwa zdjęcia pojazdu, na których będzie widoczne całe doposażenie pojazdu, tj.:

 • system monitorujący
 • lusterka klasy V, jak i VI
 • system czujników z ostrzeżeniami dla kierowcy

Czyli jest nadzieja dla polskich przewoźników, których pojazdy nie posiadają żadnej gwiazdki bezpieczeństwa?

Oczywiście! Kluczowe będzie samodzielne doposażenie pojazdu o następujące elementy:

 1. lusterko klasy V (z prawej strony kabiny kierowcy – patrząc z siedzenia kierowcy)
 2. lusterko klasy VI (na przedniej szybie po prawej stronie – patrząc z siedzenia kierowcy)
 3. boczne zabezpieczenie przeciwnajazdowe po obu stronach pojazdu (z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niepraktyczne lub okazuje się niemożliwe)
 4. zewnętrzne naklejki obrazkowe i oznaczenia widoczne na pojazdach
 5. system bocznych czujników zbliżeniowych z ostrzeżeniem dla kierowcy
 6. system monitorujący (kamera)

Na koniec wspomnę, że powyższa procedura (zgodnie z londyńskimi, aktualnymi założeniami) ma obowiązywać do października 2024 r. Po tym terminie pojazdy ciężarowe z oceną niższą niż trzy gwiazdki będą musiały spełnić wymagania Progressive Safe System, czyli posiadać sprzęt bezpieczeństwa, który nie był dostępny w 2020 r.  Co to w praktyce oznacza? Kolejne przepisy  i wymagania, które mają zostać przygotowane na podstawie konsultacji zaplanowanych na rok 2023, a których treści niestety jeszcze nie znamy.