Nowy system wynagrodzeń dla kierowców – ZUS od średniej płacy, krajówka po staremu

W nawiązaniu do tekstu:

Nowy system wynagrodzeń dla kierowców ciężarówek – projekt ulegnie zmianie

Polskie firmy transportowe mają zacząć stosować nowy system wynagradzania kierowców. Wiadomo to już od dłuższego czasu, a przyczyną zmiany jest unijny Pakiet Mobilności. Pierwszy projekt zmian zapowiedziano już latem i wprowadzał on pełne oskładkowanie oraz opodatkowanie wynagrodzeń. Ostatecznie uznano to jednak za zbyt kosztowne i dlatego właśnie zaprezentowano nowy projekt. Ma ona na celu „złagodzenie negatywnych skutków dla przewoźników”.

Przede wszystkim, nowy projekt znosi zmiany w wynagrodzeniach dla transportu krajowego. Tutaj nadal będzie można stosować dotychczasowy system „podstawa plus dodatki”, jako że transport krajowy nie jest regulowany przez Pakiet Mobilności. Krajowi kierowcy nadal mogą się więc spodziewać niskiej podstawy wynagrodzenia, a do tego nieoskładkowanych i nieopodatkowanych diet lub ryczałtów.

W transporcie międzynarodowym kierowcy mają spodziewać się jednolitych wynagrodzeń, ale ich opodatkowanie oraz oskładkowanie zostanie ograniczone. Dokona się tego w oparciu o przepisy dla pracowników delegowanych, a trzy najważniejsze zasady będą następujące:

1. Zamiast niskiego wynagrodzenia podstawowego oraz zwrotu kosztów przebywania w podróży kierowca międzynarodowy otrzyma po prostu wyższe wynagrodzenie. Oficjalne zarobki staną się więc znacznie wyższe.

2. Niezależnie od wysokości tego wynagrodzenia, składki społeczne kierowcy będą opłacane co najwyżej od „średniej krajowej” na dany rok. Dla przykładu, w bieżącym roku jest to 5850 złotych brutto, więc maksymalnie od takiej kwoty byłyby płacone składki. W roku 2022 kwota ta zapewne ulegnie niewielkiej zmianie, zbliżając się do 6000 złotych.

3. Cześć wynagrodzenia kierowcy będzie zwolniona z opodatkowania. Obejmie to kwotę odpowiadającą „30 proc. diety z tytułu podróży zagranicznej”.

Dla przewoźników oznacza to wzrost kosztów wynagrodzenia, lecz nie aż tak wysoki, jak przy pierwszym projekcie nowych przepisów (wówczas szacowano 40 procent). Podobnie będzie z emeryturami lub świadczeniami chorobowymi kierowców – te zauważalnie wzrosną, ale nie aż tak bardzo, jak zakładano przy pierwszym projekcie. Podstawa oskładkowania ZUS będzie bowiem dwukrotnie wyższa niż obecnie (często to jest 2,8 tys. zł brutto), ale też o niemal połowę mniejsza niż zakładał pierwszy projekt (około 10-11 tys. zł brutto).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Centrum Szkolenia Kierowców.