Nowy raport o zarobkach kierowców ciężarówek: mediana, systemy i problemy

Polski Instytut Transportu Drogowego (PITD), zajmujący się konferencjami oraz badaniami z branży transportowej, co roku publikuje raporty przedstawiające zarobki kierowców ciężarówek. Dzisiaj opublikowano najnowszą wersję, opartą o dane z roku 2023. W całości możecie ją pobrać pod tym linkiem (uwaga: wymaga to podania adresu e-mail oraz zgody marketingowej), natomiast omówienie najważniejszych informacji postaram się przedstawić poniżej.

Jak wiadomo, sposób wynagradzania kierowców jest znacznie bardziej skomplikowany niż w innych branżach. Podstawa łączy się tu bowiem z ryczałtami lub premiami, znaczna część przychodu to tak naprawdę rekompensata pobytu w trasie i w efekcie zarobki „na rękę” robią się bezpośrednio zależne od czasu pobytu w trasie. Dlatego raporty PITD nie bazują na żadnych oficjalnych, urządowych informacjach, lecz na ankietach wypełnianych przez kierowców. W tym roku było to dokładnie 800 osób, spośród których 90 procent stanowili kierowcy ciężkich samochodów ciężarowych, a pozostałe 10 procent kierowcy pojazdów specjalistycznych, busów lub autokarów.

Ubiegłoroczna mediana przychodu „na rękę” (czyli średnia z najczęściej podawanych wyników), okazała się wynosić dokładnie 8000 złotych. Stanowi to 3,9 procenta podwyżki względem raportu z roku poprzedniego, gdy mediana wyniosła 7700 złotych. Niemniej dosyć powszechny ma być też wyższy przychód, w postaci 9000 złotych miesięcznie lub więcej. Taki wynik wskazało w swoich ankietach aż 30 procent kierowców, a większości były to osoby prowadzące zestawy w transporcie międzynarodowym.

Raport PITD zwrócił uwagę na kilka zależności, jak zdominowanie wyższych zarobków przez młodsze grupy wiekowe. Najwyższe wyniki podali kierowcy w wieku 18-25 lub 31-40 lat, natomiast najniższe Ci będący w wieku 41-50 lub powyżej 50 lat. Oczywiście zauważono też związek między czasem pobytu w trasie, a poziomem przychodu. Mediana w systemie poniedziałek-piątek wyniosła 7000 złotych, w systemie 2/1 było to 8700 złotych, a w systemie 4/1 okazało się to 9250 złotych. Jeśli natomiast chodzi o krótsze trasy, wykonywane w transporcie krajowym lub wręcz lokalnym, to padły tutaj wyniki odpowiednio 6000 lub 5500 złotych.

Czy natomiast powyższe zarobki czynią zawód kierowcy szczególnie atrakcyjnym? Odpowiedź na to pytanie niestety nie jest pozytywna. Aż 48 procent ankietowanych przyznało się bowiem do częstego lub wręcz bardzo często myślenia o zmianie zawodu. To wynik o 10 procent wyższy niż w poprzedniej edycji badania. Jeśli chodzi o przyczyny tej sytuacji, to kierowcy wskazali tutaj przede wszystkim następujące problemy (w kolejności od wymienianych najczęściej): wysoki poziom stresu, brak miejsc parkingowych, rozłąkę z bliskimi, brak zapleczy sanitarnych, niebezpieczeństwa na drodze oraz długie godziny pracy.