Nowe zasady ważności i kasowania punktów karnych – dzisiejsza zmiana przepisów

Od dzisiaj, 17 września 2023 roku, w Polsce obowiązują nowe zasady nakładania oraz kasowania punktów karnych. Nowelizacja łagodzi zasady wprowadzone dokładnie rok temu, więc prawdopodobieństwo utraty uprawnień ma być teraz nieco mniejsze.

Pierwsza zmiana dotyczy ważności punktów. Te nakładane od dnia dzisiejszego będą utrzymywały się na koniec kierowcy przez 12 miesięcy od momentu opłacenia mandatu. Dla porównania, przez ostatni rok obowiązywała ważność 24-mesięczna. Co jednak ważne, w nowym rozporządzeniu nie znalazł się żaden zapis, który skracałby ważność punktów nałożonych już w przeszłości. Jest więc niewykluczone, że punkty otrzymane do dnia wczorajszego nadal utrzymają się przez 24 miesiące.

Po roku przerwy wracają również kursy reedukujące, pozwalające zmniejszyć ilość punktów znajdujących się na koncie. Od dzisiaj znowu będzie można zapisywać się na szkolenia, robiąc to maksymalnie raz na sześć miesięcy i kasując przy tym po sześć punktów. Tutaj jednak zastrzeżono, że z kursu nie będą mogli skorzystać kierowcy mający komplet 24 punktów lub więcej. Innymi słowy, na kurs mogą iść tylko te osoby, które nie stracił jeszcze uprawnień. Nie skorzystają z tego też kierowcy, którzy pierwsze uprawnienia do jazdy otrzymali mniej 12 miesięcy temu.

Koszty nowych kursów mają być określane przez WORD-y, bez ogólnokrajowej standaryzacji. Pojawiają się jednak doniesienia, że będą to kwoty nawet czterocyfrowe, rzędu około 1000 złotych. Jeśli natomiast chodzi o zawartość kursów, to mamy się tam spodziewać ośmiu godzin teorii, dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zajęć praktycznych z hamowania awaryjnego. Na wszystkim trzeba będzie stawić się osobiście, bez możliwości odbycia szkolenia zdalnie.