Nowe zasady kabotażu w pytaniach i odpowiedziach – poradnik Komisji Europejskiej

Nowe zasady wykonywania kabotażu obowiązują w Unii Europejskiej już od dwóch tygodni. Dla wielu polskich przewoźników oznaczało to wyraźną zmianę w codziennej pracy, a wręcz konieczność przekształcenia całego modelu działalności. Dlatego też w temacie nadal pojawiają się pytania.

Chcąc rozwiać wszelkie możliwe wątpliwości, a także dać przewoźnikom solidną podstawę na wypadek kontroli, dodatkowe wyjaśnienie nowych zasad opublikowała Komisja Europejska. Mowa więc o tym samym organie, który odpowiadał za przygotowanie nowych zasad i wdrożenie ich w życie, na gruncie wszystkich krajów unijnych.

Oficjalny poradnik Komisji Europejskiej ma formę pytań i odpowiedzi. Wiele kwestii – jak na przykład wyliczanie 4-dniowego okresu „cool off” – wyjaśniono naprawdę obficie, wraz z przykładami, a nawet tabelami. Wskazuje się też konkretne artykuły z unijnego prawa, mogące służyć za podstawę prawną.

Całość dostępna jest pod tym linkiem. Niestety, jak na razie publikacja dostępna jest wyłącznie w języku angielskim. Jest przy tym co prawda dostępne automatyczne tłumaczenie, w ramach oficjalnego serwisu eTranslation Komisji Europejskiej, lecz sama Komisja podkreśla, że nie bierze za to tłumaczenie pełnej odpowiedzialności. Tłumaczenia automatyczne nie są bowiem weryfikowane przez profesjonalnych, ludzkich tłumaczy.