Nowe tacho dla używanych ciężarówek – stawki kar i kwestia transportu na Ukrainę

W nawiązaniu do tekstu z ubiegłego miesiąca: Nowe tacho dla starszych ciężarówek i 56-dniowe kontrole – zmiany za 10 miesięcy


Główny Inspektorat Transportu Drogowego wydał komunikat, w którym przypomina o nadchodzących zmianach w zakresie tachografów. Chodzi tu o obowiązek wymiany urządzeń na nowe, obejmujący używane ciężarówki w transporcie międzynarodowym.

Zmiana przepisów nastąpi 31 grudnia 2024 roku. Do tego dnia inteligentne tachografy drugiej generacji, znane jako „Smart Tacho 2”, trzeba zamontować w tych ciężarówkach, których data pierwszej rejestracji przypadła przed 15 czerwca 2019 roku. W efekcie także te starsze pojazdy będą podlegały zdalnym kontrolom, połączą zapisy czasu pracy z satelitarnym śledzeniem, a także zaczną odnotowywać wszystkie momenty przekroczenia granic.

Kto nie wyrobi się ze zmianą do 31 grudnia, ten musi przygotować się na finansowe kary. Jak zapowiedziało w swoim komunikacie GITD, kontynuowanie pracy na międzynarodówce ze starym urządzeniem będzie wydatkiem w wysokości 12 tys. złotych. Z tego 10 tysięcy ma stanowić kara dla firmy transportowej, a 2 tysiące zapłaci „osoba zarządzająca transportem”. Dlatego też GITD zachęca, by dokonać wymiany urządzeń z większym wyprzedzeniem, minimalizując w ten sposób ryzyko problemów.

GITD zwróciło też uwagę na pewien istotny szczegół, który wpisuje się w burzliwą obecnie tematykę unijno-ukraińskiego transportu. Otóż wymóg posiadania nowego tachografu obejmie te ciężarówki, które będą wykonywały trasy międzynarodowe z przekroczeniem granic wewnątrzunijnych. Za to na trasach obejmujących wyłącznie granice z „krajami trzecimi” nadal będzie można kursować z użyciem starych tachografów, podobnie jak w przewozach krajowych.

Co to oznacza w praktyce? Jak wyjaśnia GITD, ciężarówki jeżdżące na przykład w relacji Polska – Ukraina nadal będą mogły posiadać stary tachograf, bez konieczności jego wymiany. Po drodze nie będą one bowiem musiały przekroczyć żadnej granicy wewnątrzunijnej. Za to na przykład na relacji Niemcy – Ukraina nowy tachograf będzie już wymagany.

Oryginalna treść komunikatu GITD:

Przypominamy, że do końca roku 2024 pojazdy wykorzystywane w międzynarodowych przewozach drogowych muszą zostać wyposażone w inteligentne tachografy drugiej wersji (tzw. retrofit).

Brak wymiany uniemożliwi dalsze świadczenie międzynarodowych przewozów drogowych, a nieprzestrzeganie tego obowiązku będzie wiązało się z nałożeniem kary finansowej: 10 000 zł dla firmy transportowej oraz 2 000 zł dla osoby zarządzającej transportem.

Aby uniknąć ryzyka związanego z odkładaniem na koniec roku obowiązku wymiany tachografu na inteligentny drugiej wersji, zalecamy wymianę sprzętu bez zbędnej zwłoki. Jednocześnie informujemy, iż wymiana taka nie jest konieczna wyłącznie, jeśli pojazd będzie użytkowany do przewozów krajowych bądź międzynarodowych bez przekraczania granic innych państw członkowskich (np. Polska – Ukraina).