Nowe tacho dla starszych ciężarówek i 56-dniowe kontrole – zmiany za 10 miesięcy

Ubiegłoroczne wprowadzenie nowej generacji tachografów, znanej pod nazwą Smart Tacho 2, nadal nie zakończyło unijnych zmian w zakresie ewidencji czasu pracy. Już za dziesięć miesięcy czekają nas bowiem kolejne nowości, zaplanowane na 31 grudnia 2024 roku.

Nowe tachografy w używanych ciężarówkach

Pierwszą zmianą będzie obowiązkowa wymiana tachografów w ciężarówkach używanych, wykonujących transport międzynarodowy na unijnych drogach Obejmie to pojazdy, które dotychczas nie miały inteligentnego tachografu ani drugiej, ani nawet pierwszej generacji. W praktyce będą to więc samochody zarejestrowane po raz pierwszy przed 15 czerwca 2019 roku.

Wraz z powyższą zmianą po prostu wszystkie ciężarówki pracujące w transporcie międzynarodowym będą posiadały funkcje satelitarnego śledzenia oraz zdalnej kontroli. Uwzględniając natomiast coraz większe rozpowszechnienie anten DSRC w służbach kontrolnych, zdalne kontrole mogą stać się transportową codziennością, stanowiąc główny sposób przesiewania pojazdów do zatrzymania. Co też ważne, obejmie to nawet pojazdy spoza UE, w tym na przykład z Ukrainy, o ile będą one miały jeździć po unijnych trasach.

Kary za wykroczenia sprzed 56 dni

Drugą zmianą będzie rozszerzenie okresu kontroli z dotychczasowych 28 do 56 dni. Właśnie taki okres będzie musiał być zapisywany na nowo wydawanych kartach kierowcy, z takiego okresu trzeba będzie przechowywać ewentualne wydruki, a jednocześnie taki okres będzie podlegał drogowym kontrolom. W praktyce więc kierowca będzie mógł zostać ukarany za wykroczenie sprzed ośmiu tygodni. W połączeniu z satelitarnym śledzeniem pozwoli to też zweryfikować, czy w ciągu ośmiu tygodni ciężarówka zjechała do kraju zarejestrowania, spełniając w ten sposób wymogi unijnego Pakietu Mobilności.

Dotychczasowe karty kierowcy, pochodzące sprzed 31 grudnia 2024 roku, nadal będą mogły być stosowane, aż do zakończenia swojej oficjalnej ważności. Nie będzie więc konieczności przedwczesnego wymieniania dokumentów i ponoszenia związanych z tym kosztów.

Plany na lata 2025 oraz 2026

Na koniec dodam, że dwie powyższe zmiany również nie są końcem unijnych planów. Tachografowe przepisy mają zmienić się jeszcze dwukrotnie, 21 sierpnia 2025 roku oraz 1 lipca 2026 roku. Przy tej pierwszej dacie inteligentne urządzenia drugiej generacji staną się obowiązkowe w ciężarówkach z lat 2019-2023, natomiast przy tej drugiej wprowadzi się je do pojazdów o DMC między 2,5 a 3,5 tony, wykonujących transport międzynarodowy o zarobkowym charakterze.