Niemiecka płaca minimalna dla kierowców ciężarówek, a jej najgorsze możliwe następstwa dla Polski

banknoty_pieniadze_euro

Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” przygotował raport dotyczący następstw wprowadzenia przez Niemców płacy minimalnej dla kierowców z zagranicznych firm transportowych. Zlecona firmie Deloitte publikacja analizuje przede najgorszy możliwy scenariusz z punktu widzenia polskiej branży transportowej, czyli sytuację, w której Niemcy regularnie kontrolują stosowanie się do przepisów MiLoG. Do tego dochodzi jednak także i szersze spojrzenie na ten temat, dotyczące zarówno wpływu niemieckiej płacy minimalnej na inne branży, pośrednio powiązane z transportem, jak i wpływu niemieckiego zachowania na swobody Unii Europejskiej. W raporcie można znaleźć tego typu stwierdzenia:

Wzrost wynagrodzeń może skutkować ujemną marżą netto u 42% przebadanych polskich przedsiębiorstw, co grozi im wypadnięciem z rynku w sytuacji, gdy inne okoliczności się nie zmienią. W scenariuszu granicznym, gdy firmy nie podejmą działań dostosowawczych, w efekcie regulacji pracę w 1074 badanych przedsiębiorstwach może stracić 14 tys., osób, a w całej branży nawet – 53 tys. Negatywne konsekwencje MiLoG odczują powiązane z transportem branże, przede wszystkim finansowa – część firm może zaprzestać spłacania kredytów i rat leasingowych – oraz motoryzacyjna.  Regulacja wpłynie również na eksporterów i firmy zajmujące się handlem hurtowym.

Raport można pobrać na swój komputer po kliknięciu TUTAJ.