Najczęstsze problemy kierowców w czasie za- i rozładunków – ankieta oraz rozwiązania

Fundacja TruckersLife, przy współpracy ze stowarzyszeniem przewoźników Transport i Logistyka Polska, zbierała w ostatnich miesiącach ankiety dotyczące warunków panujących w miejscach za- i rozładunków. Kierowców pytano o dostęp do sanitariatów, przestrzeganie zasad BHP, czy na przykład czas oczekiwania na wolną rampę. Teraz powstał natomiast na tej podstawie raport, który możecie pobrać pod tym linkiem.

Podstawą dla raportu było dokładnie 566 ankiet, w tym niemal wszystkie wypełnione przez polskich kierowców. Oceniono w nim łącznie 499 miejsc za- i rozładunków, położonych w większości w Polsce, a w mniejszym stopniu też w Niemczech, Holandii, Francji oraz Hiszpanii. Na tej podstawie zebrano listę największych problemów, a także wyciągnięto pięć wniosków oraz połączono je z rekomendacjami. Poniżej przedstawię to w dużym skrócie.

Najczęstsze problemy kierowców:

56 procent ankietowanych skarżyło się na zbyt długi czas oczekiwania na za- lub rozładunki, niedotrzymywanie awizacji lub powolne wydawanie dokumentów;

52 procent ankietowanych wskazało miejsca za- lub rozładunku, w których kierowcy nie mają dostępu do łazienek z prysznicami;

49 procent ankietowanych skarżyło się na za- i rozładunki w miejscach, w których nie ma wystarczającej ilości miejsc parkingowych dla ciężarówek;

42 procent ankietowanych miało niemiłe doświadczenia z personelem obiektów, zachowującym się w sposób opieszały, arogancki, nieprofesjonalny lub niezrozumiały;

41 procent ankietowanych wskazało miejsca za- lub rozładunku, w których kierowcy nie mają dostępu do toalet.

Wnioski i propozycje rozwiązań:

1. W krajach Europy Zachodniej związki zawodowej mogą mieć realny wpływ na rozwiązanie tych problemów. Raport rekomenduje więc bliższą współpracę z takimi organizacjami.

2. W przepisach nie ma jednoznacznych zasad, które regulowałyby kwestie zapleczy dla kierowców, czy też zasady obsługi przy za- lub rozładunkach. Zaleca się więc dialog między organizacjami i instytucjami, który doprowadzi do wprowadzenia takich przepisów.

3. Szczególnie palącym problemem wydaje się ograniczony dostęp do zapleczy sanitarnych oraz miejsc wypoczynkowych. Raport zaleca więc promowanie gotowych rozwiązań, dostępnych już na rynku, które mogą być rozwiązaniem dla tych kwestii. Przykładem mogą być na przykład toalety modułowe lub hotele w kontenerach.

4. Kierowcy ciężarówek często spotykają się z brakiem zrozumienia dla swoich problemów. Tutaj zaleca więc akcje informacyjno-promocyjne, które zwiększą wiedzę o charakterystyce pracy w tym zawodzie.

5. Część problemów dotyczących za- i rozładunków można rozwiązać dzięki lepszemu, cyfrowemu planowaniu pracy i nadzorowaniu procesów transportowych. Tutaj zaleca się więc wprowadzenie lepiej zintegrowanych systemów, które uwzględnią między innymi socjalne aspekty przewozów.