Mocowanie naczepy na promie – czego wymagają armatorzy oraz czy kapitan może zrobić wyjątek?

Źródło poniższego tekstu: Promy24.com

W okresie zimowym należy szczególnie zadbać o mocowanie i zabezpieczenie ładunku przed niekorzystnymi i bardzo zmiennymi warunkami pogodowymi podczas transportu promem. Przygotowaliśmy dla Was krótki poradnik, jak wykonać tę procedurę zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Mocowanie ładunku – ogólne wytyczne do zabezpieczenia naczep

Poprawne mocowanie jest kluczowe w przypadku dopuszczenia pojazdu do transportu promem. To warunek konieczny do zabezpieczenia przewożonego ładunku, pojazdów oraz zapewnienia bezpieczeństwa na pokładzie.

Poniżej znajduje się kilka uniwersalnych wytycznych, które pomogą w poprawnym zabezpieczeniu ładunku na promie. Obowiązują one przez cały rok, jednakże warto o nich pamiętać szczególnie w czasie złych warunków pogodowych.

Najważniejszym jest, aby zawsze upewnić się, (nawet gdy korzystamy z usług armatorów regularnie i znamy zasady przewozu) czy przewożony towar jest rozmieszczony właściwie i zabezpieczony naciągami, o czym w okresie jesienno-zimowym przypominają sami armatorzy i operatorzy promowi.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ładunku i mocowania, do podwozia muszą być przytwierdzone specjalne uchwyty (zwane również popularnie uszami). Naczepy niesprzęgniętej z pojazdem nie należy podczas transportu mocować na podporach podwozia, lecz za pomocą naciągów zamocowanych do uchwytów. Gdy naczepa, znajdująca się w wykazie pojazdów do transportu, nie posiada odpowiedniego uchwytu do mocowania naciągu, nie będzie dopuszczona do transportu.

Czasem, specyficznie dla danego operatora, są też wymagane bardziej szczegółowe zabezpieczenia, zawsze jednak są one zgodne z międzynarodowymi regulacjami dotyczących bezpieczeństwa przewozów na morzu.

Wszystkie szczegółowe dane są zamieszczone w przepisach Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz w Marine Guidance Note, nr 418, wydanej przez Agencję Straży Przybrzeżnej i Morskiej, która bazuje na powyższych regulacjach.

Ile punktów mocowania na promie jest wymaganych?

Ilość wymaganych punktów mocowania różni się w zależności od wielkości i masy pojazdu.

Wszystkie jednostki, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony muszą być wyposażone w odpowiednią ilość mocowań po każdej stronie naczepy. Według wytycznych zapisanych w przepisach IMO, po każdej ze stron naczepy musi być nie mniej niż 2 i nie więcej niż 6 punktów mocowania. Określono je bardzo precyzyjnie biorąc pod uwagę dopuszczalną masę całkowitą (GVM) pojazdu.

Dla pojazdów mieszczących się w granicach 3,5-20 t niezbędne są 2 punkty mocowania po każdej stronie naczepy (w sumie 4), dla jednostek o masie powyżej 20 ton, lecz poniżej 30 ton powinny być 3 takie punkty ( w sumie 6), natomiast dla ciężarówek ważących więcej niż 30 ton, ale mniej niż 40 ton niezbędnych jest 8 punktów mocowania (po 4 na każdej ze stron).

Zwróćmy jednak uwagę, że wytyczne te dotyczą pojazdów o długości poniżej 9 m. Dla pojazdów dłuższych niż 9 m minimalna liczba punktów mocowania po każdej ze stron to 4.

Należy również pamiętać o tym, że dwa dodatkowe punkty mocowania powinny znajdować się także z przodu kabiny auta, po jednym na każdej stronie.

Szczegółowe rozrysowanie punktów mocowania znajduje się poniżej:

Punkty mocowania ładunku na promie – rysunek:

Jak powinny wyglądać uchwyty promowe?

Każdy z punktów mocowania musi być wyraźnie oznaczony kolorem i zamocowany tak, aby był w pełni dostępny do mocowania liny.

Poniżej klika przykładów, jak to wygląda w praktyce:

Zabezpieczenie ładunku musi być na tyle stabilne, aby dobrze amortyzowało wstrząsy i wszelkie niedogodności pojawiające się podczas transportu w niekorzystnych warunkach pogodowych.

Należy także pamiętać, aby odległość pomiędzy każdym z otworów punktu mocowania była nie mniejsza niż 80 mm.

Maksymalne obciążenie zabezpieczające (MSL) każdego z punktów musi być mniejsze niż 100kN. Każde z uszu powinno być wykonane z odpowiedniego materiału, posiadającego wymaganą elastyczność oraz właściwości mechaniczne, by móc związać ładunek tak, aby się nie przesuwał. Do każdego z otworów może być przymocowany tylko jeden hak, który może podtrzymywać tylko jedną linę mocującą.  

Lina musi być naciągnięta na hak w taki sposób, aby kąt pomiędzy naciągiem a krawędzią pojazdu wynosił od 30 do 60 stopni.

Uchwyty do mocowania ładunku na promie do Szwecji – Stena Line, Polferries, Unity Line, TT-Line

Skontaktowaliśmy się z każdym z czterech polskich armatorów i zapytaliśmy o wytyczne dotyczące mocowania naczep. Oto, co odpowiedzieli nam ich przedstawiciele:

Promy Stena Line – armator stosuje się do zaleceń zapisanych w “Code of Safe Practice for cargo Stowage and Securing”, która wymaga by każdy pojazd ciężarowy (również naczepy bez ciągników siodłowych) był wyposażony w przynajmniej cztery (4) zatwierdzone uchwyty promowe/uchwyty mocujące, z każdej strony pojazdu, by zapewnić załadunek oraz zamocowanie do pokładu w sposób bezpieczny i właściwy dla przewozu na morzu.

Promy Polferries – na jednym z promów armatora, promie Wawel, naczepy w miejscach mocowań powinny być wyposażone w atestowane ringi do transportu morskiego lub fabryczne otwory do mocowania haków pasów mocujących – w przeciwnym wypadku operator zmuszony jest mocować ładunki za konstrukcję ramy naczepy, które mogą w skrajnych przypadkach powodować uszkodzenie konstrukcji naczepy.

Promy Unity Line – armator objaśnił nam, że ładunek musi być rozmieszczony równomiernie na całej naczepie, którą należy wyposażyć w haki mocujące – resztą już zajmie się załoga. Dopuszczalna wysokość naczepy jest zróżnicowana w zależności od promu, którym wykonywany jest kurs. Najbezpieczniejszą wysokością naczepy jest ta nie przekraczająca 4,2 m. O niestandardowy wymiar proszą dopytywać bezpośrednio.

Promy TT-Line – do przewozu dopuszczone są tylko pojazdy wyposażone w punkty mocowania. Zasada ta stosowana jest nie tylko dla pojazdów transportujących towary niebezpieczne. Zalecane jest zabezpieczenie ładunków niezależnie od pogody, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo przewozu na promie.

Jak można zauważyć, wytyczne wszystkich 4 armatorów są bardzo podobne i spójne z przepisami Międzynarodowej Organizacji Morskiej.

Czy armator zabierze Twój pojazd bez „uszu”?

Ostateczną decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu pojazdu do transportu podejmuje Kapitan. Operatorzy pojazdów ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, że podczas transportu promem dany pojazd i ładunek są zabezpieczone w możliwie najlepszy sposób umożliwiający ich bezpieczny transport.

Informacje zebrali: A.Wojcińska, M. Ratajski