Litewskie firmy chcą 18-latków i więcej kobiet w ciężarówkach – oficjalny apel do rządu

Część europejskich krajów nadal wymaga 21 lat, by móc prowadzić pełnowymiarowe ciężarówki. Wśród nich jest między innymi Litwa i stąd też apel litewskiego stowarzyszenia przewoźników Linava.

Firmy zgłosiły się ze swoim apelem do rządu, prosząc o obniżenie minimalnego wieku do 18 lat. W ten sposób chce się przyciągnąć do transportu młodsze osoby, licząc na uzupełnienie braków w zatrudnieniu. Litwini sugerują też większe promowanie zawodu kierowcy wśród kobiet, a także dalsze upraszczanie procesów wizowych dla kierowców z zagranicy.

Według szacunków Linava, obecnie na Litwie brakuje około 10 tys. kierowców ciężarówek. W przyszłym roku sytuacja ma jednak ulec pogorszeniu, jako że firmy będą musiały zmienić dotychczasowe praktyki. Z uwagi na nowe obostrzenia Pakietu Mobilności, przyszły niedobór kierowców szacuje się na około 30 tys. osób.

Tutaj przypomnę, że litewskie statystyki zatrudnienia kierowców są naprawdę szczególne. Doszło już bowiem do tego, że Litwini stanowią mniejszość wobec kierowców ściąganych ze Wschodu. Latem bieżącego roku wskazały na to niderlandzkie statystyki: 38 proc. polskich ciężarówek z kierowcami spoza UE – u Litwinów to już 80 procent