Konkurs z drobiazgową, 90-dniową kontrolą czasu pracy – kto miał najczystsze tacho?

Konkurs o nazwie Wzorowy Kierowca, organizowany przez firmę Lontex, zajmującą się między innymi rozliczaniem czasu kierowców, to już stały element opolskich zlotów z serii Master Truck Show. Kierowcy oddają tam do kontroli swoje karty do tachografu, eksperci z firmy Lontex oceniają ich zapisy z całych 90 dni, a następnie nagradza się te osoby, u których naprawdę nie było się do czego przyczepić.

W tegorocznej edycji konkursu wystartowało ponad 200 kierowców. Spośród nich „najczystszą” kartę miał Paweł Ozga, zdobywca pierwszego miejsca, a przy okazji też lodówki kompresorowej o wartości 1600 złotych. Miejsce drugie zajął Łukasz Więcek, otrzymując w nagrodę zestaw narzędzi o wartości 1050 złotych. Na miejscu trzecim uplasował się Szymon Lignar, nagrodzony narzędziami o wartości 571 złotych.

A teraz przechodzimy do najciekawszej informacji, czyli podsumowania naruszeń. Jak twierdzi organizator konkursu, gdyby wszyscy uczestniczy przeszli hipotetyczną kontrolę – obejmującą 90 dni i mającą bardzo, ale to bardzo drobiazgowy charakter – polska inspekcja naliczyłaby mandaty dla kierowców na 326 100 złotych, a także kary administracyjne dla przewoźników na 98 600 złotych. Największym problemem byłby przy tym brak wpisów manualnych z krajami rozpoczęcia lub zakończenia, niewłaściwe operowanie selektorem czynności, czy też niewłaściwe stosowanie funkcji specjalnych, jak chociażby Out, Prom lub Kolej.

Łącznie kierowcy zebrali 3467 punktów za „Bardzo Poważna Naruszenia”. W znakomitej większości dotyczyły one braku wpisów manualnych, a pełna klasyfikacja była następująca:

1 pkt – przekroczenie przedłużonego dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godz., jeżeli jego wydłużenie jest dozwolone (12h≤ …);

5 pkt – przekroczenie czasu nieprzerwanego prowadzenie pojazdu wynoszącego 4,5 godz. przed zrobieniem sobie przerwy (6h≤ …);

5 pkt – niespełnienie wymogu 9 godz. skróconego dziennego okresu odpoczynku, jeżeli skrócenie jest dozwolone (…<7h);

1 pkt – niespełnienie wymogu 3 godz. + 9 godz. dzielonego dziennego czasu odpoczynku (3h+(…<7h));

1 pkt – niespełnienie wymogu 9 godz. dziennego okresu odpoczynku w przypadku załogi kilkuosobowej (…<7h);

147 pkt – regularny tygodniowy okres odpoczynku lub dowolny tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany w pojeździe

75 pkt – przedsiębiorstwo transportowe nie organizuje pracy kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do centrum operacyjnego pracodawcy lub powrót do miejsca zamieszkania kierowców

214 pkt – niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzenia danych w stosowanych przypadkach;

3000 pkt – niemożność okazania zapisów odręcznych i wydruków sporządzonych w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni;

7 pkt – niewystarczająca obowiązkowa przerwa, w przypadku gdy czas pracy wynosi od 6 go 9 godz. (…≤ 10min);

7 pkt – niewystarczająca obowiązkowa przerwa, w przypadku gdy czas pracy wynosi powyżej 9 godz. (…≤ 20min);

4 pkt – dobowy czas pracy w każdym okresie 24 godz. kiedy wykonywana była praca w porze nocnej, jeżeli nie zostało przyznane odstępstwo na podstawie art.8 (13h≤ …).

Łącznie kierowcy zebrali 88 punktów za „Poważne Naruszenia”, najczęściej dotyczące zasad pracy w porze nocnej. Ich pełna klasyfikacja była następująca:

4 pkt – przekroczenie przedłużonego dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godz., jeżeli jego wydłużenie jest dozwolone (11h≤ …<12h);

14 pkt – przekroczenie czasu nieprzerwanego prowadzenie pojazdu wynoszącego 4,5 godz. przed zrobieniem sobie przerwy (5h≤ …<6h);

7 pkt – niespełnienie wymogu 11 godz. dziennego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone (8h30≤…<10h);

11 pkt – niespełnienie wymogu 9 godz. skróconego okresu odpoczynku, jeżeli skrócenie jest dozwolone (7h≤…<8h);

3 pkt – niespełnienie wymogu 3 godz. + 9 godz. dzielonego dziennego czasu odpoczynku (3h+(7h≤…<8h));

1 pkt – przekroczenie 6 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po uprzednim tygodniowym okresie odpoczynku

7 pkt – niewystarczająca obowiązkowa przerwa, w przypadku gdy czas pracy wynosi od 6 go 9 godz. (10…≤ 10min);

8 pkt – niewystarczająca obowiązkowa przerwa, w przypadku gdy czas pracy wynosi powyżej 9 godz. (20<…≤ 30min);

33 pkt – dobowy czas pracy w każdym okresie 24 godz. kiedy wykonywana była praca w porze nocnej, jeżeli nie zostało przyznane odstępstwo na podstawie art.8 (11h≤ …<13h).

Łącznie kierowcy zebrali 284 punkty za „Naruszenia Mniejszej Wagi”. Ponad połowa z nich dotyczyła przekroczenia 4,5-godzinnego czasu prowadzenia bez przerwy, a pełna klasyfikacja była następująca:

7 pkt – przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 9 godzin., jeżeli jego wydłużenie do 10 godz. nie jest dozwolone (9h< …<10h);

42 pkt – przekroczenie przedłużonego dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godz., jeżeli jego wydłużenie jest dozwolone (10h< …<11h);

2 pkt – przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazd (56h< …<60h);

8 pkt – przekroczenie łącznego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni (90h<…<100h);

168 pkt – przekroczenie czasu nieprzerwanego prowadzenie pojazdu wynoszącego 4,5 godz. przed zrobieniem sobie przerwy (4h30< …<5h);

6 pkt – niespełnienie wymogu 11 godz. dziennego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone (10h≤…<11h);

34 pkt – niespełnienie wymogu 9 godz. skróconego dziennego okresu odpoczynku, jeżeli skrócenie jest dozwolone (8h≤…<9h);

10 pkt – niespełnienie wymogu 3 godz. + 9 godz. dzielonego dziennego czasu odpoczynku (3h+(8h≤…<9h));

3 pkt – niespełnienie wymogu 9 godz. dziennego okresu odpoczynku w przypadku załogi kilkuosobowej (8h≤…<9h);

2 pkt – niespełnienie wymogu 24 godz. skróconego tygodniowego okresu odpoczynku (22h≤…<24h);

1 pkt – niespełnienie wymogu 45 godz. tygodniowego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone (42h≤…<45h);

1 pkt – przekroczenie 6 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po uprzednim tygodniowym okresie odpoczynku (…<3h);