ITD pilnuje nowych zasad mocowania ładunków – w tym przypadku niewłaściwie przewożono drewno

Konkretne i szczegółowe reguły mocowania ładunku – polskie przepisy będą teraz bardziej precyzyjne – w tym tekście informowałem o nowych zasadach, wchodząc w Polsce w życie wraz z końcem lutego. Co natomiast zmieniły te zasady w praktyce?

Okazuje się, że funkcjonariusze ITD jak najbardziej zamierzają z nich korzystać. Przykładem takiej sytuacji jest poniższy komunikat WITD w Rzeszowie. Ładunek drewna był tutaj ułożony inaczej, niż przewidują to książkowe reguły. Dlatego ciężarówka otrzymała zakaz dalszej jazdy.

Oto komunikat:

Przypominamy, że od 28 lutego 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku (Dz. U. z 2018, poz. 361). Rozporządzenie dotyczy pojazdów kategorii N i O, czyli pojazdów samochodowych zaprojektowanych oraz wykonanych do przewozu ładunków oraz przyczep i naczep. Nowe przepisy jasno określają, między innymi,  sposób zamocowania oraz rozmieszczenia przewożonego drewna.

W środę 4 kwietnia b.r. podczas rutynowych kontroli w miejscowości Styków, ciąg drogi krajowej nr 9, uwagę inspektorów transportu drogowego przykuł zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika – a dokładniej: sposób przewożonego ładunku. Jak się później okazało, sposób rozmieszczenia oraz zabezpieczenia przewożonego drzewa okrągłego nie był zgodny pkt. 5.2.1.2. załącznika rozporządzania w sprawie sposobu przewozu ładunku, które dopuszcza ułożenie poprzeczne drzewa na pojazdach tylko wtedy, gdy drzewo jest przewożone jedynie pomiędzy sztywnymi ścianami bocznymi lub w klatce, przy czym w tym drugim przypadku drewno nie może wystawać przez otwory klatki. Ładunek drewna nie może być wyższy niż sztywne ściany boczne. W kierunku wzdłużnym ładunek musi zostać podzielony na sekcje za pomocą sztywnych przegród lub kłonic. Długość ładunku nie może przekraczać 2,55 m. Każdy ładunek należy zabezpieczyć za pomocą co najmniej dwóch odciągów przepasujących od góry z naprężeniem wstępnym wynoszącym co najmniej 400 daN.

Konsekwencją podjętych czynności kontrolnych było niedopuszczenie pojazdu do dalszej jazdy do momentu prawidłowego przeładunku oraz zabezpieczenia przewożonego drzewa, jak również nałożenie na kierowcę mandatu karnego.