Dron sprawdzał ciężarówki z odpadami – kamera może wlecieć nawet do środka naczepy

W nawiązaniu do tekstu z ubiegłego roku:

Inspekcyjny dron do latania wewnątrz naczep – kontrola ładunku bez otwierania boków

Latające kontrole odpadów, wykonywane przy użyciu drona, najwyraźniej nie były tylko jednorazowym eksperymentem. Niderlandzka inspekcja transportowa ILT powtórzyła bowiem takie działania, nawiązując przy tym współpracę z Niemcami.

Omawiane kontrole przeprowadzono w środę, 23 marca, przy niderlandzko-niemieckiej granicy w Vetschau. Inspektorzy oraz policjanci z obu krajów wspólnie sprawdzili 24 ciężarówki z ładunkami odpadów. Głównym narządzeniem tych działań był profesjonalny dron, którym przeszkolony operator z ILT potrafi wlecieć nawet do wnętrza naczepy. Za pośrednictwem kamery pozwala to sprawdzić ładunek na całej długości pojazdu, porównując faktyczny charakter odpadów z tym zapisanym w dokumentach.

Spośród wszystkich sprawdzonych transportów, aż pięć odbywało się ze złamaniem prawa. Staną się one teraz obiektem szerszego dochodzenia. Jeśli natomiast chodzi o rodzaj przewożonych odpadów, to w większości przypadków trafiano na papier oraz metale. Były to odpady ładowane w Beneluksie i wysyłane w kierunku Niemiec.