Ciągnik siodłowy zarejestrowany jako pomoc drogowa – wpadka przy nocnej kontroli ITD

Tak mechanizm z „pomocą drogową” wyjaśniałem w 2018 roku, na przykładzie modyfikacji konkretnego pojazdu: Ciągnik siodłowy prowizorycznie przerobiony na pojazd specjalny – jego właściciel niczego się nie boi


Rejestrowanie ciągników siodłowych jako pojazdy pomocy drogowej, przy zachowaniu minimalnych zmian technicznych, to dobrze znany sposób na tańsze ubezpieczenie i zwolnienie z podatku od środków transportu. Jeszcze kilka lat temu cieszył się on naprawdę sporą popularnością, jako że nieokazanie dowodu rejestracyjnego przy ewentualnej kontroli pozwalało uniknąć poważniejszych następstw. Od 2020 roku „furtka” ta już nie istnieje, więc i o fikcyjnych pomocach drogowych słyszy się nieco rzadziej. Niemniej ciągnik z powyższego zdjęcia nadal się ostał, wpadając ostatnio przy nocnej kontroli.

Rejestrację jako pojazd specjalny pomocy drogowej otrzymała Scania serii R z branży przewozu kontenerów. Pojazd został zatrzymany przez bydgoskie ITD, na trasie S5, w nocy z poniedziałku na wtorek, wraz z ponad 50-tonowym ładunkiem ryżu. Coś takiego pozwoliło inspektorom zarzucić niezgodność dowodu rejestracyjnego ze stanem faktycznym i skutkowało zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, od 2020 roku dokonywanym fizycznie lub w internetowej bazie danych. To też znaczy, że pojazd będzie musiał udać się na przymusowy przegląd techniczny, który – przynajmniej w teorii – powinien zakończyć się zmianą wpisów w dowodzie, koniecznością wykupienia nowej polisy i objęciem wspomnianym podatkiem.

Kwestia pomocy drogowej była przy omawianej kontroli tylko jednym z wielu problemów. Ponad 50-tonowy ładunek ryżu skutkował oczywiście zbyt wysoką masą całkowitą, określoną na 71,1 tony. Poza tym, co typowe dla ośmioosiowej „stonogi” z rozpinaną naczepą, inspektorzy zarzucili przewoźnikowi niedozwoloną obecność aż trzech pojazdów w jednym zestawie. Za to u kierowcy stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm czasu pracy.

WITD Bydgoszcz nie określiło jak kosztowne będą tutaj kary. Nie podano też, ile było wykroczeń w zakresie czasu pracy oraz jak wyglądały naciski osi. Tym samym trudno mi wskazać jakąś konkretniejszą kwotę.

Oryginalna treść komunikatu WITD Bydgoszcz:

W nocy z poniedziałku na wtorek (z 4 na 5 marca) na ekspresowej „piątce” w okolicach Bydgoszczy partol Inspekcji Transportu Drogowego wytypował do kontroli ciągnik z dwiema spiętymi na sztywno przyczepami, czyli tzw. „stonogę”. Dokumenty przewozowe dawały informację, że w transportowanych dwóch 20-stopowych kontenerach morskich znajduje się ponad 50 ton ryżu. Dlatego pojazdy zostały skierowane na wagę do Bydgoszczy. Tutaj okazało się,  że masa całkowita zestawu wynosi 71,7 t i znacznie przekracza 40-tonowa normę. Tak duża masa przewożonych ładunków spowodowała także przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi ciągnika i obydwu przyczep. Spięcie z ciągnikiem siodłowym dwóch przyczep – choć niezgodne z przepisami – umożliwiło przewoźnikowi przewiezienie jednym kursem dwukrotnie większej masy ładunków, niż jest to dozwolone. Stanowi to przejaw nieuczciwej konkurencji. Ponadto pojazd nienormatywny o masie przekraczającej 60 ton powinien być pilotowany, czego w tym przypadku przewoźnik nie dopełnił. To jednak nie koniec nieprawidłowości. Analiza czasu pracy kierowcy ujawniła naruszenia norm prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu i odpoczynków, a dokument rejestracyjny ciągnika wskazywał, że jest to… pojazd specjalny pomocy drogowej.

Z tytułu poruszania się po drogach publicznych przeładowanym pojazdem przewożącym ładunki podzielne oraz bez wymaganego pilotowania wobec przewoźnika drogowego zostały wszczęte postępowania o nałożenie kar pieniężnych. Kierowca  „stonogi” otrzymał z kolei mandaty karne za kierowanie przeładowanym pojazdem oraz przekroczenia czasu pracy i został zobligowany do przywrócenia masy całkowitej i nacisków osi oraz konfiguracji zestawu do wartości zgodnych z przepisami. Inspektorzy zatrzymali także dowód rejestracyjny ciągnika z tytułu niezgodności danych w nim zawartych ze stanem faktycznym.