10 tys. ciężarówek straciło dowód rejestracyjny – inspekcyjne dane z 2022 roku

W ubiegłym tygodniu informowałem o Mobilnych Jednostkach Diagnostycznych dostarczonych do wszystkich województw w kraju. Tym samym przydrożne kontrole stanu technicznego ciężarówek weszły w Polsce na zupełnie nowy poziom, mogąc być jeszcze częstszym i jeszcze bardziej dokładnym. A tymczasem ITD pokazało swoje statystyki z roku ubiegłego, które niestety nie zapowiadają niczego pozytywnego…

Jak wynika z zaprezentowanych statystyk, w całym 2022 roku Inspekcja Transportu Drogowego skontrolowała 163 tys. pojazdów. Jest to jedna z najwyższych statystyk w całej Europie, a stan techniczny pojazdów należał przy tym do szczególnie często sprawdzanych kwestii. W efekcie te 163 tys. kontroli prowadziło do zatrzymania aż 10 tys. dowodów rejestracyjnych. W przeliczeniu mogło to być od 3 do 6 procent wszystkich kontroli (w zależności od tego, czy zatrzymywano po dwa dowody z zestawu, czy też po jednym).

Inspektorzy podkreślili też fakt, że kontrole prowadzone przy użyciu Mobilnych Jednostek Diagnostycznych szczególnie obfitowały w zatrzymywanie dowodów. Statystycznie dotyczyło to nawet dwóch trzecich pojazdów, które wjeżdżały na przenośne najazdy. Taki współczynnik ma utrzymywać się już od wielu lat, pozostając niestety stabilnym, a przy tym pokrywa się z takimi doniesieniami, jak na przykład ten komunikat z 2021 roku: 5 na 5 ciężarówek straciło dowód – mobilna linia diagnostyczna ITD przy „krajówce”