Zachód prosi o rozprawienie się z weekendami na parkingach i lekkimi pojazdami na międzynarodówce

renault_master_moto_wektor_twin_cab_test_02

Po raz kolejny kraje Europy Zachodniej zaapelowały do Komisji Europejskiej o wyrównanie szans w transporcie drogowym, przy jednoczesnej poprawie sytuacji kierowców. Miało to formę listu, który 28 września przekazali Komisji ministrowie transportu z Austrii, Belgii, Danii, Francji, Luksemburga, Niemiec oraz Norwegii. Jak podaje organizacja „Transport i Logistyka Polska”, w liście tym proszono o następujące rzeczy:

– rozważenie zakazu dobywania pauz weekendowych w pojeździe;
– wzmocnienie i harmonizację kontroli;
– wprowadzenie podobnych norm socjalnych w całej Unii Europejskiej przed dalszą liberalizacją rynku transportowego;
– podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie w transportu międzynarodowego pojazdów o niewielkim tonażu.

Co ciekawe, te ostatnie zachodni ministrowie określili „nieracjonalnymi”. A można się domyślić, że chodzi tutaj o polskie samochody dostawcze operujące na trasach w całej Europie.