Wniosek o zwrot Maut – czego możemy się spodziewać?

W związku z mającym nastąpić zwrotem nienależnie uiszczonego Myta za okres od 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Transcash Kancelaria Prawna na bieżąco śledzi informacje dotyczące sposobu składania wniosków do BAG.

Jak wiadomo wnioski te składać będzie można od dnia 3 listopada 2021 r. za pośrednictwem platformy online do BAG. Niejednokrotnie pojawia się jednak pytanie – jak to zrobić i przede wszystkim czy trzeba obliczyć należną przewoźnikowi kwotę zwrotu?

Z uzyskanych przez nas wstępnych informacji wynika, że przy składaniu wniosku konieczne będzie podanie danych ubiegającego się o zwrot oraz numer w Toll Collect. Co istotne najprawdopodobniej nie będzie konieczności samodzielnego obliczania i wskazywania kwoty o którą się ubiegamy. Do wniosku przewoźnicy będą musieli dołączyć zestawienie poniesionych opłat z Toll Collect, które uwzględni okres, którego dotyczy wniosek. Wystarczającym ma być zwykłe zestawienie opłat.

Na tej podstawie BAG obliczy i dokona należnego zwrotu. Prognozuje się, że będzie to jedyny wymagany dokument załączony do wniosku.

Aktualnie trwają prace nad procedurą składania wniosków. Założeniem jest, że wnioski te mają być uproszczone, aby ułatwić całą procedurę zwrotu, jednak ich ostateczny kształt i wymogi z nich wynikające poznamy 3 listopada 2021 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości odzyskania swoich pieniędzy, skontaktuj się z prawnikami z TC Kancelaria Prawna.

Transcash Kancelaria Prawna