UE przeznaczy na strzeżone parkingi 178 milionów euro. Jest też pomysł na kary za ich nieużywanie…

W nawiązaniu do tekstu:

UE chce dofinansować budowę parkingów strzeżonych, a także objąć je zestawem unijnych norm

Pojawiły się dokładniejsze informacje w sprawie unijnego dofinansowania dla parkingów strzeżonych. Chodzi tutaj przede wszystkim o wielkość przygotowanego w tym celu budżetu.

Komisja Europejska zamierza rozdysponować łącznie 178 milionów euro. Pieniądze te trafią do firm, które zdecydują się na przygotowanie bezpiecznych parkingów dla ciężarówek. Będą miały to być strzeżone place, zgodne z przygotowywanymi właśnie, unijnymi normami.

Pewną bardzo ciekawą wypowiedź w tym temat popełnił też holenderski europarlamentarzysta Peter van Dalen. Jego zdaniem, sama budowa parkingów nie wystarczy, bez poprawić bezpieczeństwo kierowców oraz ładunków. Dlatego też zaproponował on wprowadzenie kar za stanie poza parkingiem strzeżonym, jeśli takowy będzie się znajdował w najbliższej okolicy.

Ten ostatni pomysł oczywiście wykracza poza oficjalne, unijne plany. Niemniej, patrząc na ilość kar funkcjonujących w branży transportowej, wszystkiego można się spodziewać.