Co trzecia ciężarówka z Europy Wschodniej i Południowej ma emulator AdBlue – jak z tym walczyć?

Niemiecki europarlamentarzysta Michael Cramer, reprezentujący frakcję zielonych, zaapelował o bardziej skuteczną walkę z emulatorami AdBlue. Podkreślił przy tym, że to nie tylko oszustwo o charakterze ekologicznym, ale też i finansowym.

Europarlamentarzysta podkreślił, że należy walczyć z problemem u podstaw. Sprawa nie powinna się więc skończyć na karach dla firm transportowych. Zamiast tego, poważnie karalne powinno być także samo wytwarzanie oraz sprzedawanie emulatorów.

Co też ważne, Michael Cramer wskazuje na ograniczoną rolę Unii Europejskiej. Jest bowiem przekonany, że skuteczną walkę z emulatorami mogą podjąć poszczególne kraje wspólnoty, mając ku temu wystarczające możliwości prawne.

A jaki jest przy tym główny argument? Pan Cramer przytoczył bardzo ciekawe statystyki, opracowane przez niemiecki uniwersytet w Heidelbergu. Wynika z nich, że już co trzecia ciężarówka z Europy Wschodniej oraz Południowej ma na pokładzie emulator AdBlue.