Szyfrowana łączność, by typować ciężarówki do kontroli – pierwszy taki sprzęt w ITD

Fot. M.Tymiński/PUW w Gdańsku (źródło: WITD Gdańsk)

Inspekcja Transportu Drogowego zbroi się w coraz to nowy sprzęt. Pierwsze oddziały dysponują już antenami do zdalnej kontroli tachografów, w najbliższych miesiącach pojawią się też mobilne stacje diagnostyczne, natomiast WITD Gdańsk właśnie stało się pierwszą w Polsce jednostką inspekcji z systemem łączności TETRA.

Pod skrótem TETRA kryje się Terrestrial Trunked Radio, czyli specjalny, bardzo kosztowny system łączności radiowej, opracowany dla ratowników i służb bezpieczeństwa. Pozwala on na w pełni bezpieczną, szyfrowaną komunikację, która dodatkowo będzie szybka, niezawodna i niezależna od czynników zewnętrznych. Nawet jeśli cała okolica straci podstawowy dostęp do zasilania, radiotelefony TETRA będą działały dalej, przez co najmniej 36 godzin. Dlatego też używa się ich w policji, lotnictwie, czy w sieciach metra, na terenie państw całego świata.

Pomorscy inspektorzy wykorzystają tę technologię przede wszystkim w czasie działań kontrolnych. Radiotelefony z szyfrowaną łącznością pozwolą na przykład uzgadniać miejsca działań, czy też typować do zatrzymania konkretne pojazdy. Zakup systemu sfinansowano z budżetu Wojewody Pomorskiego i jak już wspomniałem, to pierwszy taki sprzęt w ITD na skalę całego kraju.

Oto komunikat WITD Gdańsk:

W dniu 27.01.2022 r. odbyła się prezentacja nowego systemu łączności krytycznej „TETRA” wykorzystywanego przez WITD w Gdańsku. W prezentacji wziął udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. System zapewnia szybką, niezawodną, szyfrowaną komunikację z jednostkami mobilnymi i stacjonarnymi jednocześnie. Infrastruktura, w oparciu o którą działa usługa łączności krytycznej, jest całkowicie niezależna od publicznej łączności komórkowej, i jest w stanie funkcjonować przez minimum 36 godzin od momentu całkowitego zaniku zasilania podstawowego w danym regionie. Radiotelefony będą wykorzystywane przez inspektorów min. podczas typowania pojazdów do kontroli, przyczynią się również do poprawy bezpieczeństwa inspektorów prowadzących kontrole drogowe. WITD Gdańsk jest pierwsza jednostką w inspekcji w kraju, która dysponuje takim systemem. Zakup został w całości sfinansowany z budżetu Wojewody Pomorskiego.