Prognozowany koszt kilometra w czerwcu 2016, wg. Profesora Kordela a rosnące koszty opłat drogowych

Źródło poniższego tekstu: Blogtransportowy.pl

Na czerwiec, Profesor Zdzisław Kordel przewiduje, że średni koszt 1 wozokilometra wyniesie  3,46 zł (0,79 EUR), co oznacza, że będzie to wyższy koszt niż w miesiącach ubiegłych, ale i tak niższy w porównaniu do średniomiesięcznego kosztu 1 km w 2014 roku.

Szacunek  średniego kosztu  jednego wozokilometra w maju 2016

Jak podaje Profesor Zdzisław Kordel  na  poziom kosztów w maju, będą składały się poszczególne zmienne:

– koszt materiałów pędnych i eksploatacyjnych –  1,15 zł (33,3 % całkowitego kosztu),

– koszt usług remontowych, napraw i ogumienia – 0,14 zł (4,0% całkowitego kosztu),

– amortyzacja, leasing i inne –  0,37 zł (10,7 % całkowitego kosztu),

-koszt wynagrodzenia i delegacji Kierowców wliczając w to ZUS –  0,88 zł (25,4 % całkowitego kosztu),

– koszty ubezpieczeń oraz podatek od środków transportu –  0,21 zł (6,1% całkowitego kosztu),

-koszt opłat drogowych i promów –  0,59 zł (17,0% całkowitego kosztu),

-pozostałe koszty związane z działalnością przewozową przedsiębiorstwa -0,12 zł (3,5 % całkowitego kosztu).

Opłaty drogowe:

Koszty opłat drogowych i parkingów stanowią około 17%  całkowitego kosztu jednego kilometra w ujęciu miesięcznym.  Zgodnie z zapowiedziami rządu do 2018 roku viaToll ma objąć 7 tys. dróg krajowych i autostrad. Jednakże Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozważa zmianę systemu poboru opłat drogowych od samochodów ciężarowych z bramownic viaTOLL na pomiar satelitarny. Celem tych działań jest przeciwdziałanie  „uciekaniu” niektórych pojazdów ciężarowych z połączeń płatnych na drogi lokalne. Profesor Zdzisław Kordel zjawisko to uważa za marginalny problem w skali całego kraju. Profesor dodaje, że pomimo tego, że nie prowadzi się badań w tym zakresie, to jeżeli pieniądze do systemu płyną, oznacza, że przewoźnikom nie opłaca się korzystać z objazdów i unikać dróg płatnych.  Dodaje on, że ucieczka ciężkich samochodów na drogi krajowe powinna być problemem Inspekcji Transportu Drogowego i to tam powinny odbywać się częstsze kontrole.

W jakim celu badamy średni koszt jednego kilometra?

Znajomość struktury kosztów jest niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty bada się aby ustalić właściwy poziom cen na realizację określonych usług lub wytworzenie produktów oraz w celu porównania poziomu ponoszonych kosztów z innymi podmiotami na rynku.

Przy tak dużej ilości podmiotów transportowych na rynku, jaką mamy w Polsce oraz ograniczonej możliwości podwyższania cen na usługi, działalność gospodarcza firmy powinna polegać na redukcji kosztów i ich optymalizacji w celu poprawy wyników finansowych.

Specyfikacja kosztów i stałe zależności, z których mogą wynikać różnice znajdą Państwo pod adresem:

http://www.blogtransportowy.pl/2015/06/my-juz-wiemy-pierwsza-w-polsce-prognoza.html

Dane zobrazowano na infografice:

koszt_kilometra_czerwiec_2016_2