Mandaty na 6250 zł dla kierowcy ukraińskiej ciężarówki – kontrola tranzytu na A4

Polska kontrola zakończyła się dla ukraińskiego kierowcy rekordowymi mandatami. Wyjątkową karę miałby też do zapłacenia przewoźnik, ale uratował go ustawowy limit.

Na kierującego nałożono mandaty karne o łącznej wysokości 6250 złotych. Ukraiński przewoźnik mógłby zaś otrzymać kary administracyjne w wysokości 31 350 złotych. Ta ostatnia kwota została jednak ograniczona, z uwagi na obowiązujący limit maksymalnej kary wystawianej przy kontroli na drodze. Zamiast więc 31 tysięcy, firma zapłaci 12 tysięcy – tylko dwukrotnie więcej niż sam kierowca.

Skąd tak wysokie kwoty? Kierujący notorycznie przekraczał normy czasu pracy, częściowo ukrywając to przy użyciu cudzej karty do tachografu. Udało się na przykład ustalić, że dobowy czas prowadzenia pojazdu wynosił do 22 godzin. Przez 14 godzin kierowca potrafił nie zrobić nawet 45-minutowej przerwy, a w ciągu dwóch dób poprzedzających kontrolę najdłuższy postój liczył niecałe dwie godziny.

Poza tym przewóz nie spełniał wymogów formalnych. Brakowało zezwolenia na tranzytowy przejazd przez Polskę, a także elementu zezwolenia typu CEMT/EKMT, na realizowany przewóz z Niderlandów na Ukrainę.

Oto komunikat WITD Katowice:

Jedna z wczorajszych kontroli śląskich inspektorów poskutkowała wykryciem poważnych naruszeń, które wiązały się niestety z równie poważnymi karami. Ukraiński kierowca jechał właśnie z Holandii z ładunkiem na Ukrainę, gdy na „bramkach” na A4 w Gliwicach jego pojazd został wytypowany do kontroli. Ukraiński przewoźnik na wykonywany przejazd miał obowiązek posiadać i wyposażyć kierowcę w międzynarodowe zezwolenie na przejazd tranzytowy przez Polskę. Kierowca co prawda okazał specjalny karnet, towarzyszący zezwoleniu typu CEMT/EKMT, lecz nie posiadał samego blankietu zezwolenia tej międzynarodowej organizacji. Nie posiadał również żadnego zezwolenia wydanego przez polskie władze, toteż inspektorzy transport zatrzymali.

Kontrolujący sprawdzili także zapisy tachografu. Wnikliwa analiza wykazała, że kierowca w dniu kontroli oraz dzień wcześniej używał karty innego kierowcy. Zsumowanie zapisów z dwóch kart dało prawdziwy i wyjątkowo ponury obraz rzeczywistego czasu pracy tego ukraińskiego szofera. Okazało się, że w ostatnich dwóch dobach jego najdłuższy nieprzerwany postój trwał raptem nieco ponad półtorej godziny! Do tego dzienny okres prowadzenia pojazdu, który nie może przekraczać 10 godzin, u tego kierowcy trwał ponad 22 godziny, a czas jazdy bez stosownej przerwy (limit to 4 i pół godziny) wyniósł ponad 14 godzin!

Wszystkie wykryte naruszenia inspektorzy opisali i sklasyfikowali według wykazu należnych kar. Sumaryczna kwota ze stwierdzonych naruszeń ponad dwuipółkrotnie przekroczyła ustawowy limit kary możliwej do nałożenia podczas jednej kontroli drogowej i wyniosła 31 350 zł. Do tego mandaty należne kierowcy wyniosły 6250 zł. Nieodpowiedzialny kierowca będzie teraz miał szansę nieco dłużej odpocząć od kierowania, gdyż jego pojazd trafił na strzeżony parking, do czasu uzyskania zezwolenia, odbycia odpoczynku i oczywiście wpłacenia 12 tys. zł kaucji.