List polskich przewoźników do kanclerz Niemiec Angeli Merkel – TLP poważnie krytykuje postawę Niemców

Bundeskanzlerin Angela Merkel 2014Nasz piękny kraj postanowiła dziś odwiedzić kanclerz Niemiec Angela Merkel co nie uszło uwadze polskich transportowców. Właściciele firm transportowych zrzeszeni w Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” przygotowali na tę okazję stosowny list do pani kanclerz, połączony z dokumentem przedstawiającym ich stanowisko w sprawie przepisów MiLoG. Co konkretnie można znaleźć w tym liście i jakich argumentów przewoźnicy użyli przeciwko płacy minimalnej? Wszystko można znaleźć w poniższym tłumaczeniu, zaś wspominane stanowisko czeka jeszcze niżej w dokumencie PDF.

Szanowna Pani Kanclerz,

Do momentu wprowadzenie niemieckiej ustawy o pensji minimalnej MiLoG relacje pomiędzy naszymi Państwami rozwijały się wzorcowo. Znikły wcześniejsze historyczne uprzedzenia. Każdy z krajów zachował silną narodową tożsamość, ale coraz częściej patrzymy na siebie jak członkowie jednej europejskiej rodziny – Europejczycy. W dużym stopniu właśnie dzięki takiemu otwartemu podejściu, Polski eksport do Niemiec jest dzisiaj 16-krotnie wyższy niż 25 lat wcześniej, a ponad 40% eksportowanych ładunków trafia właśnie na ten rynek. Podobny udział stanowi niemiecki import do Polski. Równolegle z dużym zadowoleniem przyjmujemy kolejne inwestycje niemieckich firm w Polsce. W ostatnim badaniu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej aż 94% z nich, chwali sobie decyzję o wejściu do naszego kraju. Wiele razem osiągnęliśmy.

W tym kontekście jesteśmy szczególnie zaskoczeni inicjatywą rządu niemieckiego, związaną z ww. ustawą. Odbieramy są jako próbę wzniesienia na nowo granic pomiędzy naszymi krajami. Legalność ustawy jest aktualnie badana przez KE, ale już teraz czujemy jej negatywne skutki w codziennych relacjami pomiędzy współpracującymi ze sobą od lat firmami. Pojawiła się w nich nieufność, niezrozumienie, strach przed sankcjami i akcenty nacjonalistyczne. To zupełnie przeciwny kierunek, niż ten w którym jeszcze niedawno zmierźliśmy.

Szanowna Pani Kanclerz,

Przesyłając na Pani ręce nasze argumenty w sprawie ustawy o pensji Minimalnej MiLoG, apelujemy o nie wznoszenie granic pomiędzy naszymi Państwami.