Od kwietnia punkty karne sprawdzisz przez internet, wyrabiając uprzednio Profil Zaufany ePUAP

transporter_t6_policja

Oto dobra wiadomość dla osób, które często otrzymują drogowe mandaty – już od kwietnia będzie działał system sprawdzania punktów karnych. W oparciu o niego każdy polski kierowca będzie mógł sprawdzić historię swoich mandatów, wraz z datą ich nałożenia oraz ilością towarzyszących temu punktów karnych. Pozwoli to więc na wyliczenie kiedy dana ilość punktów zostanie z naszego konta usunięta.

Twórcy systemu podkreślają, że to dopiero jego pierwsza wersja, mająca w przyszłości być rozwijana. Dlatego też na razie sprawdzimy tylko punkty karne, bez możliwości uzyskania informacji o ewentualnym zatrzymaniu naszych uprawnień. Wynika to z faktu, że informacje o mandatach pozyskiwane są od policji, a te o zatrzymaniu prawa jazdy musiałby przekazywać sąd. Jak na razie powyższy system nie jest zaś z danymi sądowymi kompatybilny.

Aby korzystać z systemu, konieczne jest robienie sobie tak zwanego „Profilu Zaufanego ePUAP”. Jest to rodzaj internetowego konta, które pozwala między innymi na załatwianie spraw w wirtualnych urzędach. Jak natomiast taki Profil Zaufany ePUAP wyrobić? Możemy to zrobić albo za pośrednictwem naszego banku (choć nie wszystkie banki taką usługę przewidują), albo przez rejestrację w państwowym systemie, a następnie potwierdzenie swoich danych w dowolnym urzędzie.