Koszty większości firm transportowych wzrosły nawet o połowę – raport z 2022 roku

Omawiany raport można bezpłatnie pobrać pod tym linkiem. Wymagane jest przy tym podanie danych osobistych lub firmowych.


Inflacja była jednym z najgłośniejszych tematów ubiegłego roku. Jednocześnie padały też rekordy cen paliw, a dealerom ciężarówek zdarzało się też podnosić ceny nawet na przyjętych już zamówieniach. Jak więc oceniają te zjawiska sami przewoźnicy? Na to pytanie odpowiada najnowszy raport o nazwie ,,Branżometr Inelo. Inflacja – czas wyzwań dla branży TSL”.

Najważniejszych wniosków wypływających z raportu łatwo było się domyślać. Aż 98 procent firm transportowych zapytanych przez Polski Instytut Transportu Drogowego oraz Grupę Inelo odnotowało w minionym roku wzrost kosztów prowadzenia działalności. Co też istotne, aż 6 na 10 przewoźników musiało się zmierzyć ze wzrostem bardzo znaczącym, na poziomie od 26 do nawet 50 procent. Poza tym w III kwartale 2022 roku odnotowano także wyraźne zmniejszenie zapytań od klientów na transport.

Jeśli chodzi o największe wyzwania z ubiegłego roku, to wymieniono tutaj szukanie efektywnych oszczędności, renegocjację kontraktów na przewozy, a także podnoszenie stawek, przy jednoczesnej próbie utrzymania zatrudnienia na tym samym poziomie wielkościowym. Przewoźnicy mają bowiem świadomość, że jeśli część kierowców będzie musiała odejść, ponowne ściągnięcie ich do firmy, w okresie lepszej koniunktury, może okazać się wyjątkowo trudne. Odnosi się to do faktu, że aż 7 na 10 firm przyznało się w raporcie do problemów ze znalezieniem wystarczającej ilości kierowców.

Poza tym najważniejszymi wnioskami, w raporcie można znaleźć także cały szereg innych elementów. Dla przykładu, dzięki systemom 4Trans i GBox przeanalizowano dokładne liczby wjazdów oraz czasy pobytu w poszczególnych krajach. Przedstawiono też dokładny wykaz przejechanych kilometrów przez każdy zarejestrowany w systemie pojazd, w kwartałach I-III 2022 roku. Za to przy użyciu narzędzia Metrix, bazując na informacjach z giełdy ładunków Trans.eu, zestawiono ze sobą notowania popytu oraz podaży na najpopularniejszych relacjach, wykonywanych przez polskich przewoźników. Uzupełnieniem wszystkiego są też wywiady z przedstawicielami 10 firm transportowo-logistycznych, a także komentarze ekspertów dla omówionych już powyżej problemów.