Kontrola ciężarówek zjeżdżających na weekend – 7 osób straciło prawo jazdy

Kujawsko-pomorska inspekcja wróciła do swoich piątkowych tradycji. Na autostradzie A1 przeprowadzono masową akcję kontrolną, sprawdzając, czy zjeżdżający na weekend kierowcy przestrzegają przepisów o czasie pracy.

Działania tego typu prowadzone są po Toruniem, przy współpracy z prywatnym zarządcą północnego odcinka autostrady A1. Na parking ściąga się przy tym wszystkie przejeżdżające ciężarówki, a czekający wzdłuż jezdni inspektorzy sprawdzając poprawne działanie tachografów oraz weryfikują przynależność kart kierowców.

Po przeprowadzeniu takich działań na początku minionego weekendu, między godziną 20.00 w piątek a 1.00 w sobotę, inspektorzy ujawnili siedem manipulacji. Polegały one na korzystaniu z nielegalnego oprogramowania tachografu, podłączeniu do tachografu nielegalnego urządzenia lub zalogowaniu cudzej karty kierowcy.

Poza karami administracyjnymi dla firm oraz mandatami dla kierowców, wszystkich siedmiu prowadzących mogą teraz czekać przymusowe 3-miesięczne urlopy. Skoro bowiem manipulacje stwierdzono w dobie obejmującej kontrolę, prawa jazdy musiały zostać zatrzymane na okres 3 miesięcy. To kara dla kierowców z nowego polskiego taryfikatora, obowiązującego od 1 stycznia 2022 roku.

Oto komunikat WITD Bydgoszcz:

W nocy, z 7 na 8 października br., inspektorzy z WITD w Bydgoszczy przeprowadzili nocne działania ukierunkowane na wykrywanie niedozwolonych ingerencji w zapisy tachografów. Działania prowadzone były w godzinach 20.00-01.00 w dwóch miejscach województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Inspektorzy, w trakcie prowadzonych czynności sprawdzających, ujawnili 7 przypadków ingerencji w zapisy urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców. Przedmiotowe manipulacje w zapisy tachografów polegały na podłączeniu niedozwolonego urządzenia, prowadzeniu pojazdu na cudzej karcie kierowcy lub wykonywaniu przewozu drogowego z tachografem w którym zmieniono oprogramowanie.

Za stwierdzone naruszenia nałożono mandaty karne w stosownej wysokości oraz wszczęto postępowania administracyjne, a kierowcom zatrzymano prawa jazdy na 3 miesiące.

Przeprowadzone działania kontrolne pokazują skalę nadużyć w zakresie niedozwolonych ingerencji w zapisy tachografów. Kolejne działania ukierunkowane na wykrywanie oszustw w zapisy urządzeń rejestrujących zostały zaplanowane.

Działania Inspektorów WITD w Bydgoszczy były możliwe dzięki wsparciu bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i  koncesjonariusza autostrady A1, firmy Gdańsk Transport Company S.A oraz operatora A1 spółce Intertoll Polska.