Inspekcyjno-wojskowe kontrole wywrotek na leśnej drodze – kolejna akcja w Powidzu

W wielkopolskim Powidzu znajduje się duże lotnisko wojskowe, od kilku lat stale przebudowywane, a przy tym stanowiące jedną z głównych baz amerykańskiej armii w Polsce. To właśnie tam można spotkać jedne z najbardziej zaskakujących kontroli w całej branży, odbywające się w lesie, na gruntowej drodze, z dala od cywilnego ruchu.

ITD już kilkukrotnie prześwietlało wywrotki dowożące na lotnisko kruszywa, a w miniony poniedziałek akcja została powtórzona. Co więcej, inspektorzy otrzymali przy tym lokalne wsparcie, w postaci patrolu Żandarmerii Wojskowej, które jak najbardziej może w takich działaniach uczestniczyć. Łącznie zatrzymano przy tym sześć ciężarówek i w wyniku kontroli stanu technicznego zatrzymano dowody rejestracyjne… każdej z nich. Jak widać na zdjęciach, objęło to nawet najnowszego MAN-a TGS, z nowym typem kabiny, a więc pojazd zapewne kilkunastomiesięczny. To dobitnie pokazuje, że wywrotki nie mają w życiu lekko.

Już przez same swoje okoliczności omawiana akcja może sprawiać wrażenie wyjątkowo restrykcyjnej. Gdy natomiast spojrzymy na zastosowane kary, obraz ten tylko się pogłębia. Otóż zatrzymanie dowodów wynikało głównie z uszkodzeń opon, nieszczelności układu pneumatycznego, uszkodzeń lusterek, czy braków numerów rejestracyjnych na tylnych burtach zabudów. Najwyraźniej nie zostało to sklasyfikowane jako „usterki niebezpieczne”, gdyż kary ograniczyły się do zwykłych mandatów na kierowców, w wysokości 200 złotych (za „usterkę niebezpieczną” przysługuje też kara dla przewoźnika), ale mimo to pojazdom zakazano dalszego wykonywania przewozów do czasu usunięcia uchybień.

Oto komunikat WITD Poznań:

14 listopada w miejscowości Niezgoda wielkopolscy inspektorzy wytypowali do kontroli sześć pojazdów ciężarowych dowożących kruszywo i piasek do pobliskiej jednostki wojskowej w Powidzu. Kontrole były przeprowadzane z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej, którzy razem z inspektorami z Konina zatrzymywali pojazdy do kontroli stanu technicznego, sprawdzenia dokumentacji oraz weryfikacji stanu trzeźwości kierujących. Podczas działań inspektorzy zatrzymali w sumie sześć dowodów rejestracyjnych głównie z powodu złego stanu technicznego opon, nieszczelnego układu pneumatycznego, uszkodzonych lusterek oraz braków  w oznakowaniu numerów rejestracyjnych na tylnych burtach. W jednym przypadku stwierdzono, że legalizacja tachografu zainstalowanego w pojeździe ciężarowym od miesiąca straciła ważność. W związku z tym na przedsiębiorstwo zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. Na kierowców nałożono sześć mandatów karnych po 200 zł oraz zakazano dalszego wykonywania przewozów do momentu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Na podstawie kontroli wymaganej dokumentacji, w tym uprawnień do kierowania, nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszyscy kierujący poddani badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu byli trzeźwi.