Na europejskim rynku transportowym stawki rosną – wynika to z cen paliwa i braku kierowców ciężarówek

Dla wyjaśnienia: poniższe informacje pochodzą z ogólnoeuropejskiego rynku transportowego i dotyczą stawek w bezpośrednich kontaktach między zleceniodawcami a przewoźnikami, czy też operatorami logistycznymi. Jak natomiast wygląda to w przypadku jazdy dla spedycji, czy też podwykonawstwa, to już znacznie bardziej skomplikowana historia.


Ukazało się kolejne wydanie kwartalnego raportu Transport Market Monitor. To już 36. edycja tego raportu, opracowywanego przez firmy Transporeon i Capgemini Consulting. Tym razem pod lupę wzięto drugi kwartał 2018 roku, a główne wnioski mówią o wzroście stawek za przewozy, a także o popycie przerastającym podaż.

Wnioski w opisie słownym:

W II kwartale 2018 r. ceny transportu osiągnęły rekordowy poziom z IV kwartału 2017 r. Co ważne, koszty transportu będą dalej rosnąć, i w drugiej połowie bieżącego prawdopodobnie ustanowią nowy rekord. Bezpośredni wpływ na to mają stale rosnące koszty paliwa i płac kierowców oraz wzrost zapotrzebowania na transport we wszystkich branżach.

Aktualne badania firmy Transporeon pokazują, że największymi wyzwaniami, z którymi w 2018 r. muszą mierzyć się spedytorzy, jest deficyt kierowców i brak wolnej przestrzeni ładunkowej. W związku z tym dwie trzecie firm transportowych postrzega rozwój procesów cyfrowych jako szansę na pozyskanie klientów, którzy umożliwią łączenie ładunków i redukcję „pustych kilometrów”. Ponadto, na zwiększenie możliwości przewozowych mogłaby wpłynąć efektywna współpraca między spedytorami oraz bardziej wydajne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej w ciężarówkach.

Wnioski liczbowe:

W II kwartale 2018 r. stosunek możliwości przewozowych do potrzeb transportowych osiągnął poziom 70,1 do 100. Dla porównania, w I kwartale 2018 roku wynosił on 110,1, natomiast w II kwartale 2017 roku było to 65,8 do 100.

Stawki transportowe były w II kwartale 2018 roku zauważalnie wyższe. W stosunku do I kwartału 2018 roku wzrosły one o 17,2 proc. W stosunku do II kwartału 2017 roku, wzrosły one o 6,6 proc.

W odniesieniu do poprzedniego kwartału 2018 roku, wskaźnik cen oleju napędowego wzrósł o 9,3 proc.