Dwie karty kierowcy na dwa różne obywatelstwa – Turko-Bułgar przy kontroli ITD

Wraz z tym komunikatem kombinacja z dwiema kartami wchodzi na zupełnie nowy poziom. W roli głównej występuje bowiem kierowca, który posiadał dwa obywatelstwa i dzięki temu wyrobił karty do tachografu w dwóch różnych krajach. Pierwszą uzyskał w Turcji, druga pochodziła z Bułgarii, a jedyne różnice w danych personalnych wynikały z zastosowania dwóch różnych alfabetów.

Turecko-bułgarski kierowca pracował u przewoźnika słowackiego, tam wykorzystując obie posiadane karty. W momencie zatrzymania, 10 maja, wykonywał akurat przewóz z Turcji na Litwę, a do kontroli ściągnęło go podlaskie ITD, na trasie S8 pod Białymstokiem.

Początkowo zapisy czasu pracy wyglądały na pracę podwójnej obsady, z kierowcami dwóch różnych narodowości. Gdy jednak porównano dane identyfikacyjne na kartach, na jaw wyszło prowadzenie przez jedną osobę, z naprawdę pokaźnymi naruszeniami. Dla przykładu, najdłuższy czas prowadzenia bez dobowego odpoczynku potrafił wynosić 36 godzin. Zdarzało się też, że kierowca odpoczywał po około 4 godziny na dobę.

Jako że oszustwo odbywało się także w dniu kontroli, kierowcy tymczasowo odebrano prawo jazdy, nakładając trzymiesięczny zakaz prowadzenia. To nowa forma kary, stosowana przez ITD od początku bieżącego roku. Ponadto kierowca otrzymał mandaty karne o łącznej wysokości 5350 złotych, natomiast wobec jego pracodawcy wszczęto postępowanie administracyjne, zagrożone maksymalną karą 12 tys. złotych. Mężczyzna został też pozbawiony dodatkowej, nielegalnie uzyskanej karty, którą odesłano do tureckiego urzędu.

Jak wiadomo, każde zatrzymanie uprawnień zagranicznemu kierowcy wiąże się wystawieniem tymczasowego zezwolenia na jazdę, ważnego przez 72 godziny. Coś takiego ma umożliwić dokończenie przewozu lub powrót na bazę. W tym jednak przypadku czasu będzie jednak znacznie mniej, gdyż przed jakimkolwiek ruszeniem w trasę kierowca musiał odbyć pełen odpoczynek dobowy. Pojazd skierowano też na parking strzeżony, do czasu uiszczenia kaucji na poczet kary przez słowackiego przewoźnika.

Oto komunikat WITD Białystok:

Kontrola drogowa zrealizowana przez inspektorów podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego zakończyła się kolejnym czasowym zatrzymaniem prawa jazdy kierowcy. Stwierdzono posiadanie i posługiwanie się dwiema własnymi kartami przez kontrolowanego.

We wtorkowe południe (10.05) na drodze S8 w okolicy miejscowości Jeżewo skontrolowano skład należący do przewoźnika słowackiego, którym realizowany był transport rzeczy z Turcji do Litwy prowadzony przez jednego kierującego. Po zatrzymaniu i odczytaniu danych cyfrowych z karty kierowcy znajdującej się w tachografie nic nie wskazywało na ujawnioną później skalę nieprawidłowości. Mianowicie weryfikacja zapisów z okazanej karty z zapisami cyfrowymi z pamięci tachografu zainstalowanego w kontrolowanym ciągniku siodłowym pokazała historię aktywności od chwili podjęcia ładunku w Turcji. W okresie od 7.05 do chwili zatrzymania zestawem kierowali naprzemiennie dwaj kierowcy – obywatel Turcji i obywatel Bułgarii. Dalsza analiza potwierdziła, że pomimo logowania karty tureckiej i bułgarskiej w bieżącym okresie rozliczeniowym ich posiadaczem jest ta sama kontrolowana osoba. Sprawdzany kierowca posiadał zarówno obywatelstwo bułgarskie jak i tureckie, a różnice w danych personalnych wynikały jedynie z zapisów fonetycznych. Pozyskanie w sposób nielegalny kolejnej karty tureckiej umożliwiało kierowcy fałszowanie zapisów aktywności i symulowanie prowadzenia składu przez dwóch różnych kierowców.

Takie działania kierowcy zawodowego jest nie tylko przejawem nieuczciwej konkurencji, ale przede wszystkim stanowi zagrożenie bezpieczeństwa na drodze dla wszystkich uczestników ruchu. Stwierdzono przekroczenie jazdy dziennej o 27h10min oraz niewykonanie wymaganego odpoczynku od czasu rozpoczęcia przewozu z ładunkiem (potwierdzone okresy odpoczynków wynosiły 3h 44min, 4h 1min i 5h 21min).

Kontrolowanego szofera ukarano pięcioma mandatami karnymi na łączną kwotę 5350 zł i trzymiesięczną utratą prawa jazdy. Wydano pokwitowanie uprawniające do kierowania w okresie 72 godzin mające umożliwić skuteczne opuszczenie terytorium RP. Dodatkowo zatrzymano turecką kartę kierowcy jako uzyskaną w sposób nieuprawniony celem przekazania właściwemu organowi.

Wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do przewoźnika słowackiego zagrożone karą z ograniczeniem ustawowym w wymiarze 12 000zł oraz postępowanie do osoby zarządzającej transportem w podmiocie w wymiarze 1500zł.

Do czasu uregulowania należności zestaw z ładunkiem zatrzymano na parkingu strzeżonym, gdzie kontrolowany wreszcie odpocznie i odbierze wymagany odpoczynek dobowy.