Dużo ciężarówek i mało ładunków – stawki spadły o 18%, a będzie jeszcze gorzej

Im więcej pojawia się statystyk z pierwszego półrocza, tym bardziej ponuro wygląda obecna sytuacja w transporcie. Szczególnie dobitnie świadczy o tym raport firmy Transport Intelligence (TI), specjalizującej właśnie w analityce branży przewozowej.

Jedna z kwestii przeanalizowanych przez TI to wysokość stawek spotowych, a więc tych odnotowywanych w ramach szybkiej, jednorazowej współpracy, poza długoterminowymi kontraktami. I tak dowiadujemy się, że w czerwcu bieżącego roku stawki spotowe były o średnio 18,5 procent niższe niż w tym samym miesiącu roku ubiegłego. Co więcej, już od sześciu miesięcy z rzędu stawki spotowe miały być wyraźnie niższe niż stawki wypłacane  w ramach stałych kontraktów.

Taka sytuacja jest jednoznacznym sygnałem, że na rynku występuje nadmiar możliwości przewozowych i firmy transportowe zaczęły uczestniczyć w wyjątkowo ostrej konkurencji. Wszystko potwierdzają zresztą kolejne statystyki, według których stosunek ciężarówek do ładunków był w czerwcu bieżącego roku o 20 procent groszy niż w tym samym miesiącu roku ubiegłego. Można to też zobrazować w następujący sposób: w tym roku na 100 ładunków miało przypadać blisko 105 ciężarówek, podczas gdy przed rokiem na 100 ładunków przypadało niecałe 90 ciężarówek.

A teraz czas na najgorszą wiadomość, czyli przewidywania na nadchodzące miesiące. Eksperci wyraźnie wskazują, że przyczyną powyższego problemu są trudności gospodarcze w Europie, na czele z ograniczeniem konsumpcji. Dopóki więc europejska gospodarka nie zacznie wychodzić z kryzysu, dostępność ładunków nie ulegnie poprawie. A jednocześnie sytuacja w transporcie nadal może się pogorszyć, co związane jest ze wspomnianymi stawkami kontraktowymi.

Tutaj raport TI zwraca uwagę, że przez całą pierwszą połowę bieżącego roku stawki kontraktowe dla przewoźników, a więc te w ramach stałych umów na usługi transportowe, były wyższe niż pierwszej połowie 2022 roku. Wynikało to z faktu, że trwające wówczas kontrakty zawiązywano w warunkach korzystnych dla przewoźników. Wszystko wskazuje jednak na to, że w najbliższych miesiącach stawki kontraktowe również wyraźnie spadną, podobnie jak spadły stawki spotowe. To zaś może być odczuwane zarówno przez duże firmy, jak i przez ich mniejszych podwykonawców.