Ciężarówki mają w Polsce średnio 13 lat – najmłodsze w kraju, najliczniejsze w UE

Organizacja producentów samochodów ACEA opublikowała najnowsze statystyki dotyczące wieku oraz ilości pojazdów w poszczególnych europejskich krajach. Analiza objęła dane z 2020 roku, pozyskując je wprost z krajowych rejestrów. Mowa będzie więc o wszystkich ciężarówkach, które były w danym momencie zarejestrowane, niezależnie od ich właściciela, czy też przeznaczenia.

1. Ilość

Polska okazała się europejskim liderem pod względem ilości zarejestrowanych pojazdów użytkowych. W całej Unii Europejskiej znajdziemy 6,2 miliona ciężarówek powyżej 3,5 tony, a z tego aż 1,2 miliona zarejestrowano właśnie w Polsce. Co więcej, polskie statystyki nieustannie rosną, tylko w okresie 2019-2020 przybierając 3 procent.

Za Polską w rankingu znalazły się Niemcy (952 tys.), Włochy (921 tys.), Hiszpania (614 tys.) oraz Francja (600 tys.). Jeśli natomiast chodzi o inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, to ich wyniki były nieporównywalnie niższe. Przykładem może być Rumunia (346 tys.), Czechy (185 tys.), Węgry (94 tys.), czy też Litwa (69 tys.).

Choć mam tutaj małe „ale”. Niewykluczone, że dane zostały tutaj nieco zakłamane, wszak polski rejestr pojazdów CEPiK kilkukrotnie zasłynął z przechowywania informacji o bardzo starych, nieistniejących już pojazdach.

2. Wiek

Średnia wieku ciężarówek powyżej 3,5 tony to dla całej Unii Europejskiej 13,9 roku. Najmłodsze pojazdy znajdziemy w Luksemburgu (6,7 roku), Austrii (7 lat), Francji (9 lat) oraz w Niemczech (9,6 roku). Całkiem nieźle wypadły też Łotwa i Litwa, z wynikami odpowiednio 9,9 oraz 10,7 roku. Zapewne wynika to z wysokiego stosunku ciężarówek dalekobieżnych do lokalnych, krajowych.

Najstarsze ciężarówki zarejestrowano oczywiście we Grecji, ze średnią wynoszącą 21,4 roku. Spośród roczników 2011-2019 żaden nie jest u Greków reprezentowany przez więcej niż 500 sztuk. Dopiero rocznik 2020 przyniósł pewne odbicie, występując w 559 sztukach. Stosunkowo wiekowe okazują się też ciężarówki z Włoch (18,5 roku), Czech (17,6 roku), Rumunii (16,8 roku) oraz Belgii (16 lat).

Gdzie natomiast uplasowała się w tym wszystkim Polska? Nasz kraj jest idealnie w środku zastawienia, tylko nieznacznie odbiegając od średniej europejskiej. Przeciętny wiek zarejestrowanej u nas ciężarówki to bowiem 13,2 roku. Z tego około 300 tys. egzemplarzy miało w momencie badania do 10 lat, natomiast pozostałe 880 tysięcy okazało się starszych. Stąd też moje podejrzenie, że dane o starszych pojazdach nie są do końca wiarygodne.

Co też ciekawe, ciężarówki są najmłodszymi pojazdami zarejestrowanymi w Polsce. Dla porównania, średnia wieku aut osobowych to w Polsce 13,6 roku, auta dostawcze mają średnio 14,3 roku, a autobusy liczą średnio 15,6 roku.