Ciężarówka z ładunkiem 17 ton ubrań zawrócona do Polski – używany towar uznano za odpady

Polska ciężarówka została zawrócona z Niemiec pod zarzutem nielegalnego przewozu odpadów. Tak też sklasyfikowano 17 ton używanych ubrań, przewożonych w plastikowych workach i upchniętym wewnątrz pojazdu dzięki panelom z płyty wiórowej.

Opisywany transport miał dotrzeć z Polski do Hiszpanii, natomiast na niemieckiej autostradzie A4, nieopodal Niederseifersdorfu, poddano go rutynowej kontroli. Tam też przejazd został zakończony, jako że ciężarówkę zawrócono z powrotem do naszego kraju.

Zdaniem niemieckich celników, przewóz ten powinien być sklasyfikowany jako odpady. Kierowca nie miał jednak dokumentów, które dopuszczałyby wykonywanie tego typu transportu. Przewóz odpadów nie został oficjalnie zgłoszony, a na ciężarówce brakowało tablic z literą „A”.