Automatyczne przedłużanie dokumentów dla kierowców – nowa, unijna propozycja

Poszczególne europejskie kraje znowu zaczynają myśleć o automatycznym przedłużaniu ważności dokumentów. Dla przykładu, w Niderlandach właśnie ogłoszono przedłużenie ważności praw jazdy oraz kwalifikacji zawodowych co najmniej do 1 marca 2021 roku. Dosyć skomplikowane są też w tym zakresie polskie zasady. By więc nie doszło tutaj do międzynarodowego zamieszania – jakie możemy pamiętać z wiosny ubiegłego roku – Unia Europejska proponuje jednolite zasady dla całej wspólnoty.

Najnowszy unijny projekt przewiduje wydłużenie ważności dokumentów lub badań o aż siedem miesięcy. Miałoby to dotyczyć uprawnień, których ważność upłynęła lub upływa między 1 września 2020 roku oraz 31 kwietnia 2021 roku. Konkretnie mowa zaś o prawach jazdy, świadectwach kwalifikacji zawodowej, kodach 95, kartach kwalifikacji kierowcy, świadectwach kierowcy, legalizacjach tachografów, badaniach technicznych pojazdów oraz licencjach wspólnotowych na transport drogowy.

Jak na razie jeszcze nie wiadomo, czy unijna propozycja zostanie wcielona w życie. Wydaje się to jednak bardzo możliwe, jako że projekt spotkał się z ogólnym poparciem transportowego środowiska. Pod tym linkiem można się zapoznać na przykład w opinią organizacji „Transport i Logistyka Polska”.

A jak wygląda wspomniana sytuacja w Polsce? Tutaj mogę Wam odpowiedzieć na swoim przykładzie. Otóż Polska wprowadziła przedłużenie dokumentów bez wyznaczania konkretnego terminu. Miało się ono utrzymać do końca obowiązywania stanu epidemii, a następnie jeszcze przez dodatkowe 60 dni. Epidemia trwa natomiast po dzień dzisiejszy, więc teoretycznie nikt nie powinien teraz żadnych dokumentów wymieniać.

Gdy jednak jesienią ubiegłego roku skończyła mi się ważność prawa jazdy C+E, w poznańskim urzędzie jak najbardziej nakazano mi przejście badań i wymianę dokumentu. Stwierdzono przy tym, że wyjątek co prawda nadal obowiązuje, ale tylko w przypadku, gdy posiadacz uprawnień nie ma możliwości znalezienia otwartego gabinetu lekarskiego lub nie może dostać się do urzędu. A że gabinety i urzędy pozostają otwarte, to wszystkich obowiązków jak najbardziej należy dotrzymywać.